Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt: Arbetsgivare staplar visstidsanställningar för att utnyttja unga

Visstidsanställningarna har senaste åren ökat explosionsartat. De otrygga anställningarna används främst av arbetsgivare för att utnyttja ung arbetskraft, som inte förstår att kräva sin rätt. Man kan vara visstidsanställd hos arbetsgivare hur länge som helst. Istället för att ge unga en fast anställning väljer man att låta dem gå mellan olika typer av visstidsanställningar, man staplar anställningar på varandra.

 

Sanning: Visstidsanställningarna förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsanställningen är en anställningsform som underlättar inträdet på arbetsmarknaden för grupper som står långt ifrån den. Ofta leder visstidsanställningen till fast jobb. Varje kvartal går drygt 70 000 personer från visstidsanställning till tillsvidareanställning enligt Statistiska centralbyrån.

Visstidsanställningen är viktig för både anställda och företag. För många är visstidsanställningen den första anställningen i deras yrkeskarriär och deras väg in på arbetsmarknaden – kortvariga jobb är en språngbräda till fast anställning. Även för företagen fyller visstidsanställningar en viktig funktion – att kunna ta in extra personal när ordinarie medarbetare är sjuk eller föräldraledig, eller öka bemanningen i verksamheten när det är extra stor efterfrågan. Detta är avgörande för såväl stora som små företag.

Drygt 80 procent av de som blir visstidsanställda kommer från arbetslöshet eller har tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Visstidsanställning är ett bra sätt att få in en första fot på arbetsmarknaden för många och samtidigt leder de ofta vidare till en fast anställning.

Antalet visstidsanställningar i Sverige har under flera år varit konstant. Ofta kan man höra att antalet visstidsanställningar ökar kraftigt. Enligt SCB har andelen visstidsanställda under de senaste åren legat på 15 procent av arbetskraften, vilket motsvarar drygt 700 000 anställningar. Den största delen av visstidsanställningarna innehas av unga mellan 15–24 år, närmare 56 procent. Ju äldre arbetskraften blir, desto lägre är också andelen visstidsanställda. Att de minskar upp i åldrarna beror dels på att fler går över till tillsvidareanställning, dels att många unga kombinerar studier med extrajobb och då ofta i visstidsform.

Ibland kan man även höra om att arbetsgivare staplar visstidsanställningar på varandra i närmast oändlighet. Det är inte möjligt utan är mytbildning. Du kan som mest var anställd fyra år i olika typer visstidsanställning hos samma arbetsgivare – två år som vikare och två år under allmän visstidsanställning. Därefter omvandlas den till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd.

Nästa kapitel

Myt: Med h...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta