Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kollektivavtalat

och klart

Kapitel av :

Andra villkor

Det finns en rad andra förmåner som man som anställd kan avtala sig till eller få genom kollektivavtal. Innehållet varierar mellan olika branscher och avtal men kollektivavtal reglerar ofta även tjänstepension, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring, vid sidan av en rad andra förmåner och förpliktelser. Vissa kollektivavtal innehåller även ytterligare bestämmelser om uppsägning. Det kan även finnas bestämmelser om kompetensutveckling och omställningsstöd om man blir uppsagd.

Föregående kapitel

Semester

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta