Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Den svenska modellen

– från 1938 till idag

Kapitel av :

1938 års Saltsjöbadsavtal

Saltsjöbadsavtalet var ett avtal som tecknades mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, sedermera Svenskt Näringsliv) och Landsorganisationen i Sverige (LO) den 20 december 1938, som satte grunden för många andra, senare kommande kollektivavtal. Saltsjöbadsavtalet förhandlades fram efter påtryckningar från politiker, efter flera utredningar om långtgående lagstiftning vilka både SAF och LO avvisade. Avtalet lade grunden för den svenska arbetsmarknadsmodellen om att arbetsmarknadens parter själva ska sluta avtal, utan inblandning från staten. Avtalet gäller fortfarande, och senast det gjordes förändringar i avtalet var 1976.

Den kompromiss som SAF och LO nådde i Saltsjöbaden den 20 december 1938 ses som starten för det som sedan kommit att kallas för den svenska modellen.

Föregående kapitel

Arbetsmark...

Nästa kapitel

Kollektiva...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta