Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Sex saker att hålla koll på inför kravväxlingen

Sex saker att hålla koll på inför kravväxlingen

Publicerat av Redaktör

Nästa vecka växlar fack och arbetsgivare sina krav inför den kommande avtalsrörelsen. Arbetsmarknadsnytt reder ut hur läget ser ut inför att förhandlingarna drar igång.

AMN_IF

1. Hur lyder kraven?

Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökningar.  Dessutom går LO-förbunden inom industrin (IF Metall, Livs och GS) fram med en låglönesatsning för de som tjänar under 24 000 kronor i månaden. Arbetsgivarna köper inte konstruktionen med två märken och menar även att den typen av ökningar hotar den svenska konkurrenskraften. Arbetsgivarsidan har ännu inte kommit med ett konkret motkrav, men har vid flera tillfällen förordat en ordentlig nedväxling av löneökningarna.

Läs mer:
Facken inom industrin kräver 2,8 procent
Industrifackens krav bekymrar exportföretag
”Fackens krav leder till minskad konkurrenskraft”
Ferbe: ”Jag har ungefär samma tilltro till ekonomer som till meteorologer”

 

VISBY 150630 RATIO:s seminarium Svenska konfliktregler ur ett internationellt perspektiv i Almedalen. Foto: Sören Andersson COPYRIGHT SÖREN ANDERSSON

2. Hur gick det i förra avtalsrörelsen?

För ett år sedan skedde också en kravväxling strax före jul. Då krävde facken 2,8 procent i löneökningar, medan arbetsgivarnas motkrav var ”under en procent”. Efter vårens förhandlingar landade till slut avtalen på 2,2 procent.

Läs mer:
Märket på plats – vad händer nu?

 

AMN_9-2

3. Är årets situation densamma som förra året?

Både ja och nej. Förra gången satte den konkurrensutsatta industrin märket. Även nu verkar parterna vara överens om vikten av att industrin normerar. Fackens krav på löneökningar i procent (2,8) är samma som sist. Men vissa saker skiljer årets avtalsrörelse från den föregående. Utöver procentkravet går facken fram med krav på en låglönesatsning för alla som tjänar under 24 000 kronor. Dessutom är LO:s 14 förbund samordnade, vilket inte var fallet förra gången. Precis som förra gången är fack och arbetsgivare oense om inflationsmålets betydelse för förhandlingarna.

Läs mer:
LO-förbunden går fram med gemensamma krav
Facken inom industrin kräver 2,8 procent
Riksbankens inflationsmål under attack

 

 

LO klar

4. Håller LO-samordningen?

I nuläget tyder det mesta på det, men det beror antagligen på vilken nivå märket landar på och hur förbunden med en stark hemmamarknad agerar. Förra avtalsrörelsen krävde fackförbunden inom 6F löneökningar mellan 3,0 och 3,5 procent.

Läs mer:
Weihe: ”Inget självändamål att LO är samordnat”
LO-krav utmanar industrinormen

 

Industribilden

5. Hur långa tros avtalen bli?

Facken inom industrin kräver löneökningar om 2,8 procent i ettåriga avtal. Hur långa avtalen verkligen blir avgörs i förhandlingarna. Fördelarna och nackdelarna har lyfts fram både från fack- och arbetsgivarföreträdare. Å ena sidan ger längre avtal möjlighet till mer djupgående utvecklingsarbete och stabilitet, å andra sidan kan kortare avtal vara en bättre lösning i tider av osäkerhet, protektionism och instabil global konjunktur.

Läs mer:
Ettåriga avtal – något att vänja sig vid?
Parterna ger tummen ned till ettåriga avtal

 

AM bild

6. Finns det andra frågor än lönefrågan att hålla koll på?

Frågan om flexpension i tjänstesektorn målades tidigt upp som en potentiell konfliktrisk, men nyligen träffades en principöverenskommelse mellan fack och arbetsgivare som har kylt ned situationen. Däremot blir tudelningen på arbetsmarknaden en allt hetare fråga. Även om sysselsättningen ökar i generella termer så växer utanförskapet, exempelvis bland utrikes födda och personer med låga kvalifikationer. Arbetsgivarna vill se sänkta trösklar, exempelvis när det gäller ingångslöner. Facken trycker ofta på mer utbildning.

Läs mer:
Parterna nära överenskommelse om flexpension inom tjänstesektorn
Receptet mot utanförskap – Utbildning eller lägre ingångslöner?
Svenskt ekonomi tappar i styrka 
Brist på reformer riskerar hota konkurrenskraften

 

 

 

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2016-12-14 - 14:38 #ARBETSMARKNAD #AVTALSRöRELSE

Veckans mest lästa / delade

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?