Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Utbildningsplikt för nyanlända vuxna kan bli verklighet

Skolverket får i uppdrag att utreda komvux förmåga att möta behov och förutsättningar hos nyanlända med kort utbildning. Uppdraget är ett led i att regeringen och Allianspartierna har kommit överens om att se över en utbildningsplikt för personer som kommer till Sverige i vuxen ålder och som inte har grundskolekompetens.

Trots att det finns gott om jobb på arbetsmarknaden är det svårt för den som saknar förkunskaper att komma i arbete. Därför menar regeringen och Alliansen att det krävs att fler utbildar sig för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister i ett pressmeddelande.

– Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper, säger Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Arbetet med översynen är en del av den migrationsöverenskommelse som regeringspartierna och Alliansen gjorde år 2015.

Stina Bengtsson

Publicerad 2017-06-27 av Stina Bengtsson #ARBETSMARKNAD UTBILDNING

Veckans mest lästa / delade