Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Två nya avtal på märket

Sent på fredagen blev såväl Glasmästeriavtalet som VVS- & Kyl-avtalet klara. Båda avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.

Glasbranschföreningens vd Erik Haara konstaterat att det är viktigt med ett avtal på märket, för att bevara den välfungerande lönemodell som finns på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är förhandlingschefen Ingrid Clementson bekymrad över att överenskommelsen inte innehåller möjligheter till flexiblare arbetstider.

– Glasbranschen är en expansiv bransch med snabb teknikutveckling. Våra företag behöver kollektivavtal som kan anpassas efter de nya behov som uppstår, säger hon i ett pressmeddelande.

På Föreningen VVS Företagen, som är en del av Installatörsföretagen är biträdande förhandlingschef Anita Hagelin nöjd med ett avtal på märket.

– Vi har nu ett treårigt avtal inom märket som innehåller förändringar som både främjar våra medlemsföretag konkurrenskraft och branschens attraktionskraft. Det innehåller dessutom fler möjligheter till företagsanpassade lösningar som bland annat leder till förenklad administration för företagen, säger hon i föreningens pressmeddelande.

Däremot är Anita Hagelin bekymrad över att VVS- och Kyl-avtalet inte lämnar så stora möjligheter till individuell lönesättning som VVS Företagen hade önskat.

– Vi nådde tyvärr inte ända fram i vår önskan om möjlighet för individen att själv påverka sin lönesättning, säger hon.

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin är särskilt nöjd med den extra pensionsavsättningen på 0,7 procent under avtalsperioden som finns med i båda avtalen.

– Den svenska modellen fungerar, säger Torbjörn Hagelin.

Stina Bengtsson

Publicerad 2017-05-15 av Stina Bengtsson #ARBETSMARKNAD #AVTAL17 #AVTALSRöRELSE