Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Treåriga avtal inom industrins märke på 6,5 procent över tre år. Så lyder de nya avtalen mellan Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund, dvs Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Förhandlingarna har även kommit överens om att förlänga mandatet för ett antal arbetsgrupper, exempelvis gällande arbetstid, mångfald och redaktionell avtalsöversyn.

Några av punkterna i de nya avtalen:

Ledarna

  • Sifferlöst processavtal (tillsvidare)
  • Avtal om förutsättningar för fackliga förtroendevalda
  • Fortsatt partssamarbete för hållbara chefer
  • Arbetsgrupp för skydd för visselblåsare

Sveriges Ingenjörer

  • Sifferlöst processavtal (tidsbegränsat)

Unionen

  • Allmän pott: 1,5 % per år + löneöversyn
  • Lägsta lönehöjning 285 kr år 2017 och 2018 samt 300 kr år 2019
  • Fortsatt arbetsgrupp för ett nytt processlöneavtal

Redaktör

Publicerad 2017-04-11 av Redaktör #AVTAL17 #AVTALSRöRELSE

Veckans mest lästa / delade