Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Svensk tillväxt tappar fart

Sveriges tillväxt landade på 2,9 procent i årstakt, kalenderkorrigerat. Det var lägre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 3,5 procent enligt en enkät från Reuters. Svenskt BNP ökade med 0,8 procent i tredje kvartalet, jämfört med kvartalet innan, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Redaktör

Publicerad 2017-11-29 av Redaktör #KONJUNKTUR #SENASTENYTT