Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kollektivavtal tvingar byggföretag avvisa uppdrag

Mer än vart femte byggföretag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. Det visar en ny undersökning där omkring 400 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har intervjuats.

”Våra medlemmar menar att de får mindre flexibilitet att hantera olika frågor jämfört med byggbolag som inte har kollektivavtal. Framför allt vill våra medlemmar kunna hitta möjligheter till lokala överenskommelser med en rimlig balans mellan uppdragsgivarens krav och medarbetarnas villkor. Exempelvis borde större flexibilitet möjliggöras för företaget att förlägga arbetstiden utifrån beställarens önskemål eller ordningsföreskrifter. Lokala överenskommelser gör också att osäkerheten minskar om vad som gäller vilket i sig minskar risken för konflikter”, säger Mats Åkerlind, tillförordnad vd på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

En av byggbranschens största utmaningar är att alldeles för få väljer kollektivavtalet vilket snedvrider konkurrensen, betonar han.

”Nu är vi inne i sluttampen på årets avtalsrörelse och förhoppningen är att kunna sluta treåriga avtal för samtliga områden. Det skulle ge oss tid att på allvar utveckla våra kollektivavtal till att bli attraktivare så att fler väljer att teckna dem”, säger han.

Redaktör

Publicerad 2017-04-19 av Redaktör #AVTAL17

Veckans mest lästa / delade