Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Seko och Fastighets vill gå samman

Fackförbunden Seko och Fastighets har tillsatt en utredning för att gå samman. Samtalen om en sammanslagning har pågått under en tid. Nu tas nästa steg.

– Det finns en bred samsyn mellan förbunden i avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbunden fungerar bra, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets i ett pressmeddelande.

Fackförbunden är överens om att arbetet för att komma fram till en sammanslagning får ta tid. Tanken med att eventuellt slå samman förbunden, med totalt 150 000 medlemmar, är bland annat att bli starkare ekonomiskt och påverkansmässigt.

Stina Bengtsson

Publicerad 2017-10-13 av Stina Bengtsson #FACKLIGT

Veckans mest lästa / delade