Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Minskade möjligheter till utdrag ur belastningsregistret

Människor som har begått ett brott och avtjänat sitt straff ska kunna återanpassa sig i samhället och försörja sig genom att arbeta. Det menar regeringen som nu bereder ett nytt lagförslag om att stärka den personliga integriteten. Förslaget innebär att en arbetsgivare bara får begära utdrag ur belastningsregistret om det finns uttryckligt stöd för det i lag. Arbetsgivares möjlighet att genomföra registerkontroll av personer som ska jobba med barn påverkas inte av den nya utredningen.

Stina Bengtsson

Publicerad 2018-03-01 av Stina Bengtsson #ARBETSMILJö #POLITIK