Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kritik mot ny utstationeringslag

I dag väntas en riksdagsmajoritet rösta ja till regeringens förslag till ändringar i utstationeringslagen, även kallad Lex Laval, vilket innebär att regeringen ger svenska fackförbund rätten att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat kollektivavtal. Detta trots kritik från flera tunga remissinstanser, bland annat Lagrådet.

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, anser att förändringarna är ett stort steg bakåt.

– Dessutom riskerar de att leda till nya prövningar i EU-domstolen och att bryta mot EU-rätten, säger han i en intervju på Svenskt Näringslivs hemsida.

Sverige inte har inget att vinna på den här typen av protektionistisk lagstiftning, enligt Niklas Beckman.

– Utstationering förekommer i de flesta branscher och möjligheterna till samarbete med utländska tjänsteutövare är viktiga för både den privata och offentliga sektorn. Att försvåra det leder till ökade kostnader och att vissa arbeten blir försenade eller inte kan utföras alls, säger han.

Redaktör

Publicerad 2017-04-26 av Redaktör #SENASTENYTT

Veckans mest lästa / delade