Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Klart med nytt lärlingsavtal inom industrin

Industriarbetsgivarna och IF Metall har kommit överens om de villkor som ska gälla i det avtal som ska gälla för en helt ny lärlingsutbildning i svensk basindustri. Det uppger Industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande.

I den nya anställningsformen kombineras teoretisk undervisning med arbetspraktik på företag inom industrin. Halva tiden ska förläggas på arbetsplatser och halva tiden i gymnasieskolan. En kollektivavtalad lärlingslön betalas ut för den tid som gymnasielärlingen utför den praktiska delen av utbildningen ute på arbetsplatsen.

– Vi tror att gymnasieungdomar behöver fler vägar direkt in till jobben i basindustrin och företagen inom våra branscher har ett stort rekryteringsbehov, både på kort och lång sikt. Därför är det här ett av flera sätt att försöka säkerställa kompetensförsörjningsbehovet, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna, i pressmeddelandet.

Utbildningen är tre år och anordnas för ungdomar som inte fyllt 21 år. Tanken är att gymnasielärlingarna det första året får en lön motsvarande 60 procent av lägsta lönerna i Industriarbetsgivarnas avtal med IF Metall. Under det andra året utgår en lön på 70 procent och tredje året en lön på 85 procent.

– Det här är ett pilotprojekt och vi ser fram emot intresset både bland företagen och gymnasieungdomarna. Projektet pågår inledningsvis fram till vårterminens slut år 2020 och om det faller väl ut kommer det att fortsätta, säger Per Widolf.

Redaktör

Publicerad 2017-06-30 av Redaktör #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade