Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Handeln vill ha satsning på utbildning och forskning

Svensk Handel kräver att regeringen ska öka kompetenssatsningarna inom handelsområdet. Det är förbundets stämma som idag uttalar att det krävs ny kunskap och kompetens inom framför allt e-handeln för att kunna möta nya affärsmöjligheter i en stark global konjunktur.

Stämman vill se satsningar på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå och vill att kvaliteten på den gymnasiala handelsutbildningen höjs. De vill också att anslaget till Myndigheten för Yrkeshögskolan höjs, att fler YH-utbildningar beviljas medel samt att det blir fler universitetsutbildningar och forskning med handel som fokus.

”Regeringen behöver se de utmaningar och möjligheter som handelns företag står inför och ge branschen en rejäl kompetenssatsning. Med kraftfulla åtgärder kommer handeln även fortsättningsvis att kunna vara den jobbmotor Sverige behöver och leverera nya svenska exportsuccéer”, skriver Svensk Handels stämma i sitt uttalande.

Stina Bengtsson

Publicerad 2017-05-15 av Stina Bengtsson #ARBETSMARKNAD KOMPETENSFöRSöRJNING UTBILDNING