Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Företag misslyckas förmedla digitala ambitioner

Arbetsgivare är dåliga på att informera om företagets strategi för att möta digitaliseringen, enligt en undersökning av Ludic Group som undersöker hur anställda i Storbritannien vill jobba i framtiden. Trots ett ökande utbud av kanaler och verktyg misslyckas arbetsgivarna att kommunicera sina digitala ambitioner till personalen.

44 procent av de anställda efterfrågar mer återkoppling från sin arbetsgivare och 50 procent uppger att de inte är helt införstådda med företagets målsättningar – 44 procent är inte säkra på vad dessa är.

Redaktör

Publicerad 2017-11-06 av Redaktör #SENASTENYTT