Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

BI: Stark byggkonjunktur

En ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustier understryker att svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. I flera avseenden ser det ljust ut. Samtidigt dämpas tillväxttakten av en svagare inhemsk efterfrågan i år och nästa år.

– Idag är den svenska byggindustrin utsatt för internationell konkurrens på ett helt annat sätt än förr. Därför är det inte rimligt att vi har en kostnadsutveckling i Sverige som är högre än den i våra konkurrentländer. Samtidigt måste kompetensförsörjningen till branschen säkras och sammantaget är det något som parterna måste ta hänsyn till i de pågående avtalsförhandlingarna genom ett klokt agerande, säger Johan Deremerar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Redaktör

Publicerad 2017-03-30 av Redaktör #ARBETSMARKNAD #KONJUNKTUR

Veckans mest lästa / delade