Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsförmedlingen: Stark arbetsmarknad

I år och nästa år kommer sysselsättningen öka med 149 000 personer. Det visar Arbetsförmedlingens prognos. Jobbtillväxten kommer dock hämmas av den fortsatta bristen på arbetskraft. Arbetslösheten minskar under 2017, för att stiga något igen under 2018.

Arbetsförmedlingen har intervjuat privata och offentliga arbetsgivare runt om i landet. Intervjuerna visar på en stor optimism och stämningsläget har höjts i samtliga branscher det senaste halvåret.

Åtta av tio nya jobb går till utrikes födda. I den gruppen ökar sysselsättningsgraden med två procentenheter.

– Det är ett glädjebesked i en tid när många nyanlända ska in på den svenska arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Totalt minskar arbetslösheten från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent 2018.

Stina Bengtsson

Publicerad 2017-06-13 av Stina Bengtsson #ARBETSLöSHET #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade