Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsförmedlingen får känga av regeringen

Omkring 70 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör utsatta grupper. Regeringen menar att fler arbetslösa behöver komma i arbete eller påbörja utbildning.

Arbetsförmedlingen har en central roll i arbetet med att nå en bättre fungerande arbetsmarknad. Men myndigheten har under lång tid haft problem med stora outnyttjade medel och låga resultat som följd, enligt ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i landet med fokus på utsatta stadsdelar och kommuner med långtidsarbetslöshet.

Redaktör

Publicerad 2017-06-14 av Redaktör #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade