Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Allt större klyfta mellan hög- och lågutbildade

Tudelningen på arbetsmarknaden fortsätter att öka. Sedan 2005 har all sysselsättningsökning skett bland högutbildade, enligt en ny konjunkturrapport av ekonomer på Nordea. Bland lågutbildade har sysselsättningen minskat och arbetslösheten ökat.

Skillnaderna i arbetslöshet växer och uppgår nu till omkring 15 procentenheter, visar rapporten. Sysselsättningsgraden är inte ens 40 procent bland de med kort utbildning, vilket kan jämföras med 75-80 procent bland de som är högutbildade.

Redaktör

Publicerad 2017-09-26 av Redaktör #ARBETSLöSHET #ARBETSMARKNAD #SENASTENYTT

Veckans mest lästa / delade