Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

AF: Utbredd brist på kvalificerad arbetskraft

Sjuksköterskor, förskollärare, civilingenjörer, lärare och läkare är exempel på hett eftertraktade yrken, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken.

– Vi har en mycket bred jobbtillväxt. Nu är det goda eller mycket goda möjligheter till jobb inom 7 av 10 yrken. Men för att få jobb krävs i allmänhet minst gymnasieutbildning, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Rapporten pekar också på en utbredd brist på kvalificerad arbetskraft, vilket hämmar utvecklingen av nya jobb. Men samtidigt ökar chansen för nyutexaminerade att komma in på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen. Det har också blivit lättare att få jobb inom yrkesgrupper som avlastar och kompletterar personal inom bristyrken.

– Tillgången till utbildad arbetskraft minskar och därför blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb. Här har både Arbetsförmedlingen och studie- och yrkesvägledningen en viktig roll, säger Annelie Almérus.

Redaktör

Publicerad 2017-06-28 av Redaktör #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade