Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Berit Roald / TT

”Samverkan mellan högskola och näringsliv måste skärpas”

”Samverkan mellan högskola och näringsliv måste skärpas”

Publicerat av Jakob Stenberg

Trots år av diskussioner funkar matchningen mellan utbildning och arbetsliv ofta dåligt. I en ny rapport presenterar Saco Studentråd och Teknikföretagen en rad förslag för att förbättra läget.

Hur ska matchningen mellan studenter och arbetslivet stärkas? Frågan är knappast ny och skulle kunna betraktas som en aning tjatig, om det inte vore för att problematiken alltjämt kvarstår. Svårigheterna för arbetsgivare och studenter att matcha är påfallande hög.

Vart femte rekryteringsförsök misslyckas och en av tre studenter hittar inte ett arbete som matchar deras utbildning. I ett gemensamt initiativ uppmanar därför Saco Studentråd och Teknikföretagen regeringen att skärpa högskolans samverkan med näringslivet. Deras gemensamma rapport betonar vikten av förbättrad arbetsanknytning.

Varannan student anser sig vara missnöjd med anknytningen till arbete under utbildningen. Rapporten lyfter även fram bristen på kontinuerlig uppföljning av arbetsanknytning i utbildningarna.

Jens Schollin, rektor vid Örebro Universitet, betonade under det efterföljande seminariet att frågan är viktig för lärosätena idag, men att så inte alltid har varit fallet tidigare. Örebros universitet har ambitionen att praktik ska ingå i  så många studenters program som möjligt.

– Samverkan ska ligga inbyggt i utbildningen och forskningen vid högskolorna. Universitetsvärlden har ställt om till viss del, men fler ingångar behövs, sa han.

Magnus Grenfeldt, chef för R&D på teknikföretaget Infinera, välkomnade rapporten, men önskade att diskussionen breddades ytterligare.

– Vi pratar väldigt ofta om storföretag, men jag representerar de mindre bolagen och där finns det väldigt mycket att hämta. Ericsson klarar sig alltid, sa Magnus Grenfeldt, som efterfrågade tidigare arbetsanknytning under studietiden.

Rapporten presenterar en rad förslag för att stärka högskolornas incitament för att jobba med arbetsanknytning i utbildningen. Bland annat föreslås att högskolans uppdrag att samverka med arbetslivet ska förtydligas och uppföljning av alumners etablering.

Dessutom efterfrågas stärkta förutsättningar för lärosätena att arbeta med arbetsanknytningen, exempelvis genom etablering av långsiktiga kontakter med företag, karriärvägledning och strategiskt stöd till högskolelärarna.

Kan politiker göra något för att vända skutan? Både Ida Drougge (M), ledamot i utbildningsutskottet, och Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet, var överens om att politiker inte ska detaljstyra högskolorna, men att politiker tydligt kan signalera att samverkan premieras. Inte nödvändigtvis genom mer resurser, utan snarare en omfördelning.

– Det är viktigt med naturlig arbetsanknytning, redan från prao på högstadiet. Men ju längre man går utan erfarenhet, desto större blir problemet. Det finns en viss eftersläpning kring uppdaterad kunskap inom flera utbildningar, inte minst inom teknikområdet, sa Jennie Nilsson.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-01-21 - 15:47 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Myter på

arbetsmarknaden