Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Reinfeldt varnar för ökad protektionism

Reinfeldt varnar för ökad protektionism

Publicerat av Redaktör

Fredrik Reinfeldt om frihandel, framtidens arbetsmarknad och förutsättningarna för industrin i en allt mer globaliserad värld.

Förändringar kan ske snabbt. Under det gångna året har Storbritannien röstat för att lämna EU och USA har valt en president med en i stora delar protektionistisk agenda. Även inför årets viktiga val i Tyskland, Frankrike och Nederländerna hörs frihandelskritiska tongångar från både höger och vänster.

Nyligen betonade Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna, att världshandelns tillväxt bromsat in under de senaste åren och att Trumps ”America First”-politik inte är rätt väg framåt.

– Trump tror ju att den här politiken ska stärka USA och göra USA till en större spelare i världsekonomin, men jag tror tvärtom. Stänger man gränserna blir även USA fattigare. Då blir USA:s del i världsekonomin mindre och då blir istället USA ytterligare försvagat. Det är ur ett ekonomiskt perspektiv helt fel politik om man vill göra ett land starkt, säger Mats Kinnwall till Sveriges Radio.

I Sverige råder alltjämt en bred samsyn om frihandelns roll som välståndsskapare, inte minst för den svenska industrin. Såväl fack som arbetsgivare betonar frihandels roll som välståndsskapare för en liten exportberoende nation.

– Frihandel skapar jobb och tillväxt, som gynnar både svenskar och amerikaner, sade nyligen Martin Linder, ordförande Unionen.

Nästa torsdag anordnar industrin ett seminarium med tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt på temat ”Vart är världen, Sverige och industrin på väg?”.

Arbetsmarknadsnytt fick en kort pratstund med Fredrik Reinfeldt om industrins förutsättningar i en allt mer globaliserad värld.

Vilka anser du är de största utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden?

– Att bli bättre på att bejaka rörlighet och omställning.

Samtidigt som öppenhet och frihandel byggt upp Sverige till vad det är idag blåser nationella och protektionistiska strömningar allt starkare både i Sverige och runt om i världen – vad ser du för orsaker?

– Många människor i utvecklade länder reagerar på starkt förändringstryck med att hellre försvara vad de har än att tro på nya fördelar. Världen efter 9/11 har gjort många medvetna om risken för religiös extremism, vilket har lagt grund för en rädsla för det okända och främmande. Vår tillit har naggats i kanten och då öppnas dörren för extremister och reaktionärer.

Ett hot många känner av frihandel och öppenhet är att jobb och verksamheter flyttar till andra länder – vad kan svenska samhällsaktörer (politiker, myndigheter och organisationer) bidra med för att mer verksamhet ska stanna kvar och utvecklas i landet?

– Det sker en stor omvandling av arbetsmarknaden, businesscykler kortas och även lönsamma företag utsätts för större omvandlingstryck. Det är viktigt att följa det som växer fram och lägger grund för nya jobb.

Vi brukar säga att svensk exportindustri är ett viktigt ”känselspröt” ut i världen på hur svensk konkurrenskraft står sig – det handlar bland annat om kompetens, effektivitet och kostnader. Hur ser du på den rollen och kan den ersättas av något annat?

– Jag tror människor blir mer helhetstänkande och därför intresserar sig mer för varumärken. Det måste kännas bra och hålla för granskning. Jag tror Sverige, för alla som vet något om landet, sänder positiva signaler. Det tror jag är viktigt att vidareutveckla och betona.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-03-10 - 10:18 #ARBETSMARKNAD