Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringen jublar trots misslyckade jobbsatsningar

Regeringen jublar trots misslyckade jobbsatsningar

Publicerat av Daniel Mellwing

Stefan Löfven och Ylva Johansson missleder när de pekar på sin egen politik som avgörande för den minskade ungdomsarbetslösheten. Det menar Isak Kupersmidt, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans granskning visar att 90-dagarsgarantin är ett misslyckande.

Innan valet 2014 kallade Stefan Löfven den så kallade 90-dagarsgarantin för det viktigaste vallöftet. ”Det är dags att ta tillvara den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning”, sade han i samband med regeringsförklaringen 2014.

Sedan dess har mantrat upprepats. Senast i somras hävdade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen kommer att ha uppnått 90-dagarsgarantin innan året är slut.

Men Isak Kupersmidt, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan, anser att varken Ylva Johansson eller Stefan Löfven har någon anledning att slå sig för bröstet. Tvärtom faktiskt, påpekade han under ett seminarium hos tankesmedjan Timbro.

– I den ursprungliga 90-dagarsgarantin lovade regeringen att de skulle skapa 50 000 nya jobb och utbildningsplatser. Men vad har hänt egentligen?, frågade han retoriskt.

Misslyckade jobbsatsningar

Sanningen är att varje del av den ursprungliga garantin har misslyckats, visar Isak Kupersmidts granskning.

1: Regeringen skulle införa 13 000 utbildningskontrakt (ett slags samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, som förenklat innebär att kommunen får pengar för att erbjuda kompletterande vuxenutbildning för unga arbetslösa).

Resultat: 2255 kontrakt, vilket är 17 procent av vad regeringen lovade.

2: Regeringen skulle införa 32 000 traineejobb (subventionerade anställningar, som först var tänkta i offentlig sektor men sedan även breddades till sektorer med arbetskraftsbrist).

Resultat: Regeringen meddelade nyligen att traineejobben avskaffas. Trots omfattande utvidgningar av programmet hade som mest 473 personer haft ett traineejobb samtidigt i augusti 2017, vilket är strax över en procent av de utlovade 32 000 jobben.

3: Dessutom skulle regeringen införa sysselsättningskrav vid offentlig upphandling, och på så sätt skapa 5 000 jobb. De sociala kraven i upphandlingarna kunde till exempel handla om att företagen skulle anställa arbetslösa unga eller andra grupper som hade svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Resultat: Ett pilotprojekt med Trafikverket, som inte har utvärderats ordentligt.

Men regeringen jublar…

Trots det är regeringen ganska nöjda. Ylva Johansson påpekade dessutom nyligen att arbetslösheten bland unga är den lägsta på 14 år.

Hur kan regeringen lyckas så bra, när de har misslyckats så kraftigt? Det var Isak Kupersmidt tvungen att gräva i. Den främsta förklaringen är att regeringen har modifierat målet, det vill säga de har ändrat 90-dagarsgarantin.

– Innan valet pratade de om att garanteras arbete, praktik eller en utbildning. Det vill säga konkreta och viktiga saker. Men läser man om 90-dagarsgarantin i dag på regeringens hemsida har de ändrat målet lite grann. Nu handlar garantin istället om att få ”en insats som leder till jobb eller utbildning”. Det är klart att det är lättare att leverera på det, sade han.

– 2014 var det vanligare att unga fick ett jobb än att de placerades i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Men vart efter tiden gått har andelen som fått jobb minskat samtidigt som en större andel har gått till olika program. Resultatet att unga har nåtts på något sätt har setts som en framgång, vilket ger en helt felaktig bild, fortsatte han.

Missleder när de pekar på sin politik som avgörande

Men hur går det här ihop med att arbetslösheten bland unga trots allt är låg? Samma utveckling går att se i jämförbara länder, påpekade Isak Kupersmidt.

– Sverige är mer beroende av vad som händer i den globala konjunkturen än av vad regeringen gör med Arbetsförmedlingen. Löfven och Johansson missleder när de pekar på sin egen politik som avgörande, sade han.

Risk för undanträngning

Under seminariet gick företagsanalytikern Dennis Avorin igenom vad han kallar dagens lapptäcke av anställningssubventioner och dess effekter. Enligt hans rapport är subventionerade anställningar, framför allt offentliga sådana, ineffektiva och riskerar att skapa undanträngnings- och inlåsningseffekter samt en snedvriden konkurrens.

Bakgrunden till hans rapport var när regeringen 2016 gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att skapa 5 000 beredskapsjobb i staten till 2020. Något som hittills inte gått så jättebra.

– Den senaste siffran var att omkring 270 jobb har tillsatts, och hälften av dem har varit inom Arbetsförmedlingen själv, sade han och påpekade att Sverige är det land inom EU som lägger störst andel som procent av sin BNP på anställningssubventioner.

– Man borde fråga sig om det inte finns bättre sätt? Exempelvis genom att skapa fler jobb inom rut-branschen, eller genom att sänka arbetsgivaravgifter, avslutade han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-09-18 - 16:46 #ARBETSLöSHET #ARBETSMARKNAD