Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Fack och arbetsgivare kartlägger visstid

Fack och arbetsgivare kartlägger visstid

Publicerat av Daniel Mellwing

Svenskt Näringsliv och LO har gjort en gemensam utredning för att få samma verklighetsbild kring visstidsanställningar. Organisationerna är överens om att visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden. Däremot råder det oenighet om vad som är en rimlig nivå.

Under senare år har visstidsanställningar debatterats livligt, och efter införandet av allmän visstid har diskussionen ofta kommit på högkant, betonade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.

– Det finns många sanningar i luften, som inte alltid är så sanna, sade han.

Svenskt Näringsliv och LO har haft olika uppfattningar om förekomsten och behoven av tidsbegränsade anställningar, och i vilken mån de utgör ett problem på arbetsmarknaden. Nu har de gjort en gemensam utredning för att få samma verklighetsbild. Rapporten presenterades under seminariet.

Arbetsgruppen, som bestod av representanter från båda organisationerna, har tittat närmare på fyra delar. De har gjort gemensam genomgång av statistik från SCB, låtit en oberoende part granska de rapporter som parterna skrivit om visstidsanställningar, gjort enkäter och haft längre samtal med företag och fackliga företrädare.

Resultaten i rapporten visar att andelen tidsbegränsade anställningar har varit konstant under 2000-talet, runt 15-17 procent. Visserligen har antalet visstidsanställda ökat med drygt 200 000 mellan åren 1987 till 2014, men det kan till stor del förklaras av att det totala antalet anställda har ökat på arbetsmarknaden. Bland arbetare är andelen visstidsanställda lite högre, 2014 var andelen visstidsanställda bland arbetare 20 procent, medan den var 12 procent bland tjänstemän.

Siffrorna visar också att förekomsten av visstidsanställningar är vanligare i vissa branscher, exempelvis kultur, restaurang och hemtjänst. Liksom att andelen är högre i den kommunala sektorn jämfört med den privata, och lite högre bland kvinnor och ungdomar. I åldersgruppen 16-24 år hade 56 procent en visstidsanställning under 2014.

– Det är vanligt att unga föredrar att ha visstidsanställningar, sade Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv som också var med i arbetsgruppen.

Varje kvartal går cirka 75 000 visstidsanställda till tillsvidareanställningar, visar rapporten.

– Visstidsanställningar är ofta vägen in till arbete och tillsvidareanställningar, sade Peter Jeppsson.

LO menade å andra sidan att visstidsanställdas inflytande, ansvar och möjligheter att utvecklas på jobbet är mindre än för tillsvidareanställda, vilket kan innebära att vissa personer halkar efter.

Rapporten belyser att organisationerna är överens om att visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden. Däremot råder det oenighet om vad som är en rimlig nivå.

– Det är viktigt att vi hittar en balans. Vi ska tillmötesgå behoven som finns, det handlar inte om att stänga möjligheten helt. LO vill få ned andelen visstidsanställda till tio procent, det är vårt långsiktiga mål. Vi vet att många människor som har fragmenterade anställningar har svårt att försörja sig, och är oroliga för om de kommer att få jobba nästa vecka. Vi var bekymrade när allmän visstid infördes, så vi kanske ska vara glada över att andelen inte har gått upp så mycket. Men samtidigt är det alarmerande att kvinnor och arbetare är de som drabbas mest, sade Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

Peter Jeppsson betonade att det inte är särskilt konstigt att Svenskt Näringsliv och LO har olika bilder, eftersom de utgår från olika intressen.

– Det är bra med en kartläggning, och att vi är överens om att det behövs olika slag av visstidsanställningar på arbetsmarknaden. Sedan kommer vi säkert att dra lite olika slutsatser av underlaget. Jag kan tycka att LO har en lite väl dyster bild av hur det fungerar där ute i verkligheten. Visst, det kan finnas problem på enskilda arbetsplatser, men rapporten visar i stort att det fungerar bra, sade han.

Det är oerhört viktigt att det finns möjligheter för företagen att möta variationer i efterfrågan, dels på dagsbasis, dels på årsbasis.

– Arbetsgivare har inget emot att så många som möjligt får fast anställning. Men verksamhetens behov måste få styra, så att vi kan ha lönsamma företag. Då måste det finnas flexibilitet. Ibland kan det låta som att alternativet till en visstidsanställning är en fast anställning. Men i många fall är alternativet ingen anställning alls, sade han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-09-27 - 17:54 #ARBETSMARKNAD #MYTERPAARBETSMARKNADEN

Veckans mest lästa / delade

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?