Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Parterna nära överenskommelse om flexpension inom tjänstesektorn

Parterna nära överenskommelse om flexpension inom tjänstesektorn

Publicerat av Redaktör

Den infekterade frågan om flexpensioner inom tjänstesektorn kan vara löst innan nästa års avtalsrörelse. Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer krokar arm och presenterar en gemensam överenskommelse där flexpensionerna spelar en nyckelroll.

Under 2016 års avtalsrörelse var det på håret att frågan om flexpension kastade in parterna inom tjänstesektorn i konflikt. I sista sekund satte Arbetsdomstolen ned foten och förklarade Unionens strejkkrav för olovligt. Sedan dess har fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer tillsammans med arbetsgivarorganisationen Almega försökt lösa frågan.

Parterna har nu kommit fram till en principöverenskommelse om flexpension som i korta drag innebär att anställda har möjlighet att avstå flexpension, om arbetsgivaren ger tummen upp. Dessutom finns en femårig infasningsperiod gällande flexpension för nya medlemsföretag i Almega.

– Vi har tagit initiativ till att lösa en mycket laddad fråga mitt emellan två avtalsrörelser. Det i sig är någonting unikt. Det vi har på bordet är en konstruktiv lösning mellan konstruktiva parter, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega, under en presskonferens.

Principöverenskommelsen består av totalt sett åtta delar (se faktaruta). I dagsläget är fyra av åtta delar färdigförhandlade.

– Har man en sådan stor fråga som flexpension som är olöst så skapar det konflikter och låsningar. Det har skymt sikten för det allra viktigaste utvecklingsarbetet vi behöver göra för att utveckla avtalen i takt med att arbetsmarknaden utvecklas, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Parterna tillsätter nu arbetsgrupper för att lösa de resterande delarna. Det är först när parterna är överens om alla delar som formella avtalsförhandlingar tar vid. Målet är att överenskommelsen ska vara klar innan nästa års avtalsrörelse startar.

– Med principöverenskommelsen har vi bevisat den svenska modellens styrka och förmåga att reglera villkoren på arbetsmarknaden, hellre i avtal än genom lagstiftning. Vi ser positivt på att villkoren för våra medlemmar i tjänstesektorn förbättras. Principöverenskommelsen är ett viktigt vägval för oss alla tre, säger Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Fakta: Principöverenskommelsens åtta delar

Färdiga förslag
– Förslag till avtal om Flexpension i Tjänsteföretag
– Förslag till avtal om möjlighet att gå ned i tid vid slutet på arbetslivet
– Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
– Förslag till avtal om avräkning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och semesterår.

Förslag som ännu inte är färdiga
– Arbetsgrupp för att ta fram enhetlig reglering av anställningsformer
– Arbetsgrupp om enhetlig reglering av beredskap
– Arbetsgrupp för att se över och ensa avtalens förhandlingsordningar
– Arbetsgrupp för Framtagande av en gemensam vägledning (guideline) för upprättande av avtalsturlistor vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Läs mer:

Striden om flexpension inte över

 

Henrik Nygren

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2016-11-11 - 15:15 #AVTALSRöRELSE

Veckans mest lästa / delade

Den svenska modellen

– från 1938 till idag