Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Ny rapport: Svensk teknikindustri tappar mark

Ny rapport: Svensk teknikindustri tappar mark

Publicerat av Redaktör

Tre år i rad har importen ökat mer än exporten när det gäller teknikvaror. Utvecklingen för svensk industri är inte så bra som den borde vara, betonar Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen. ”Produktionsvolymens utveckling inom teknikindustrin har under senare år varit sämre än i viktiga konkurrentländer”, säger han.

Förra året exporterades teknikvaror till ett värde av 554 miljarder kronor från Sverige, vilket är en ökning med två procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade importen med drygt 4 procent i värde. Under 2016 försämrades därmed handelsbalansen till omkring två miljarder kronor, visar en ny rapport från Teknikföretagen.

– Tre år i rad har importen ökat mer än exporten, vilket succesivt reducerat handelsbalansen för teknikvaror ner mot nära noll, säger Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen.

Det går att se stora skillnader mellan olika delbranscher, betonar han. Motorfordonsexporten utvecklades mycket positivt under 2016. Men samtidigt minskade varuexporten från flera av de övriga teknikbranscherna, påpekar Robert Tenselius.

– Handelsbalansöverskottet för teknikvaror har minskat flera år i rad, säger han.

Större delen av den svenska handeln med teknikvaror sker med Europa, visar rapporten. Under 2016 gick nästan 70 procent av exporten till europeiska länder, inklusive Ryssland och Turkiet. Norge, Tyskland och USA är Sveriges tre största exportmarknader när det gäller teknikvaror.

I dag presenterade OECD en rapport om att svensk ekonomi utvecklas väl. Men när det gäller svensk industri är utvecklingen inte är så bra som den borde vara, betonar Robert Tenselius. Risken är att Sverige halkar efter andra länder.

– Produktionsvolymens utveckling inom teknikindustrin har under senare år varit sämre än i viktiga konkurrentländer i Europa och inom OECD, säger han.

Avtalsförhandlingarna är i full gång och Robert Tenselius betonar allvaret i situationen.

– Utvecklingen tydliggör att företagens konkurrenskraft behöver stärkas. Den svenska löneökningstakten behöver alltså växla ned, säger han.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-02-08 - 16:20 #AVTALSRöRELSE #KONJUNKTUR

Veckans mest lästa / delade

En avtalsrörelse

– så går den till