Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Åsa Ellsäter / Almega

Ny Almega-vd kräver flexiblare kollektivavtal

Ny Almega-vd kräver flexiblare kollektivavtal

Publicerat av Carl Göransson

Fler lokala kollektivavtal som går att anpassa efter de skiftande förhållandena på olika arbetsplatser. Det är ett av Almegas mål i den kommande avtalsrörelsen, säger Anna-Karin Hatt, nytillträdd vd för Almega, till Arbetsmarknadsnytt.

I dag tillträder Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister i alliansregeringen, som vd för arbetsgivarorganisationen Almega och förbundsdirektör för Almega tjänsteförbunden. Hon efterträder Jonas Milton som lämnar sitt uppdrag i Almega efter drygt 30 år, varav de senaste 13 som vd.

– Vi lever i en spännande tid där globaliseringen och den tekniska utvecklingen snabbt förändrar förutsättningarna för närings- och arbetslivet, och hela vår värld. Att i det läget få leda Almega och bidra till att förbättra tjänsteföretagens villkor är en otroligt spännande och viktig utmaning, som jag ser fram emot att ta mig an, säger Anna-Karin Hatt.

En av Anna-Karin Hatts första utmaningar som nytillträdd vd är den kommande avtalsrörelsen och hur de nya kollektivavtalen för Almegas medlemsföretag ska utformas. Hon betonar att ett ökat lokalt inflytande är viktigt.

– En viktig fråga för Almega är att kollektivavtalen i högre utsträckning än i dag ska kunna passa på alla arbetsplatser och för alla medarbetare. Det kan ske genom att vi ökar frihetsgraden i avtalen, så att lokala parter kan anpassa innehållet efter förhållanden på arbetsplatsen, utifrån överenskomna ramvillkor. Det krävs också en flexibilitet för snabbare anpassning utifrån tjänstesektorns logik och ett medarbetarperspektiv, avslutar Anna-Karin Hatt.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-08-17 - 13:10 #ARBETSMARKNAD

Tungviktarna

på arbetsmarknaden