Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Henrik Montgomery/TT/ Lars Pehrson/SvD/TT Maja Suslin/TT

Näringslivet sågar regeringens höstbudget

Näringslivet sågar regeringens höstbudget

Publicerat av Daniel Mellwing

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget. Reaktionerna är blandade. Näringslivet kritiserar regeringen för att bry sig mer om valet än om välfärden och långsiktiga budgetlösningar.

Sammantaget sänks skatterna med nästan sex miljarder kronor, enligt Dagens Nyheter som har tittat på beräkningarna. Budgeten innehåller satsningar på omkring 40 miljarder kronor.
Bland annat satsas miljardbelopp på landets pensionärer, utbildning och etablering i arbetslivet och välfärden. Samtidigt höjs exempelvis resolutionsavgiften för bankerna, och skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Reaktionerna från näringslivet är blandade.

”Bryr sig mer om valet än om välfärden”

Budgeten visar att regeringen bryr sig mer om valet än om välfärden, menar Carola Lemne, vd på Svenskt Näringsliv.

– I en redan het ekonomi höjer regeringen de offentliga utgifterna ytterligare. Därmed ökar risken för överhettning och framtida problem. Samtidigt gör regeringen inget åt Sveriges stora strukturella problem, bland annat en dåligt fungerande arbetsmarknad och skadliga skatter, säger hon i en kommentar.

– Det är olyckligt att regeringen inte vill genomföra reformer som skulle stärka företagande, jobbskapande och konkurrenskraft, fortsätter hon.

Påtaglig brist på rätt utbildad personal

Mats Åkerlind, tillförordnad vd på Sveriges Byggindustrier, gläds åt att regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Han konstaterar att det behövs fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.

– Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger han i ett pressmeddelande.

Samtidigt påpekar han att nya utbildningsplatser inte är någon mirakelkur för bygg- och anläggningsföretagen. Fördelningen behöver ses över, menar han.

– Vård och omsorg prioriteras. Merparten av statens pengar till vuxenutbildning riktas mot kommunernas egen kompetensförsörjning, istället för till bristyrken i privat sektor, säger han.

Sju av tio medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier ser bristen på arbetskraft som ett stort hinder för fortsatt expansion. Samtidigt är sysselsättningsgraden bland utrikes födda fortsatt låg i branschen.

– Tudelningen av arbetsmarknaden hotar bostadsmålet och är ett slöseri med mänskliga drivkrafter, säger Mats Åkerlind.

”En utebliven Reepalu-reform vore den absolut bästa satsningen”

Almegas vd Anna-Karin Hatt välkomnar att regeringen satsar fem miljarder på välfärden, men är också skarpt kritiskt till att regeringen inte redovisar de faktiska kostnaderna för att genomföra Reepalu-utredningens förslag om ett vinsttak.

– Att det skulle innebära enorma investeringar bara för att ordna med nya lokaler, rekrytera stora mängder ny personal och öka sin kapacitet i den offentligt producerade välfärden är uppenbart, säger hon i en kommentar.

– En utebliven Reepalu-reform vore den absolut bästa satsningen regeringen kan göra, förtydligar hon.

Regeringens höstbudget missar chansen att i en stark högkonjunktur skapa bättre förutsättningar för företagen att växa och anställa, anser hon.

– I föregående budgetar har regeringen genomfört kraftiga skattehöjningar som påverkar möjligheterna att anställa väldigt negativt. Tyvärr står man fast vid dessa höjningar och i övrigt har man inte några satsningar som på allvar förbättrar förutsättningarna att anställa fler, säger hon.

”Man kastar pengar omkring sig”

Under gårdagen kommenterade Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen, budgeten i förväg.

– Nu tömmer man ladorna, det vi får nu är tydligt överstimulerande. I synnerhet när vi har en riksbank som fortsätter med minusränta, sade han till Svenska Dagbladet.

Han efterfrågar mer långsiktighet och mer stabila förutsättningar för industrin och ifrågasätter därför att regeringen tycker att de har ett spenderarutrymme på 40 miljarder kronor.

– Man kastar pengar omkring sig, men inte på investeringar utan man låter pengarna gå till konsumtion, vilket ger tillväxt kortsiktigt.

Inne på rätt spår

Men LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att budgetmakarna är på rätt spår.

– Det är precis den typen av åtgärder som behövs för att få bort det stora gapet mellan dem som har det bra och dåligt ställt i Sverige… vi lever i en tid där skattetrycket kan gå ned samtidigt som välfärden byggs ut – tack vare att vi har rekordhög sysselsättning, säger han till Veckans affärer.

Regeringens budget saknar framtidsfokus, enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom för Stockholms Handelskammare.

– Den globala konkurrensen är knivskarp och det finns ett starkt behov av att stärka svensk konkurrenskraft. Regeringen borde göra mer för att skapa långsiktigt goda tillväxtförutsättningar i Stockholm och övriga storstadsregioner i Sverige. Regeringen borde skrota flygskatten och satsa på att lösa bostadskrisen, kommenterar han.

Missar chansen att ge högskolan ett lyft

Det är positivt att regeringen backar från förslaget om att fler ska betala statliga inkomstskatt, anser Göran Arrius, Sacos ordförande, och efterfrågar samtidigt en övergripande skattereform. Sverige är det land inom OECD där det lönar sig minst att utbilda sig och högre skatt på arbete hade förvärrat situationen ytterligare, påpekar han.

– Sverige behöver ett skattesystem som premierar utbildning och ansvarstagande, säger han i ett pressmeddelande.

Han lägger till att regeringens budget missar chansen att ge högskolan ett kvalitetslyft.

– Regeringen fortsätter att ducka för situationen i högskolan. Det bådar inte gott för framtiden, avslutar han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-09-20 - 13:49 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

En avtalsrörelse

– så går den till