Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Anna Rehnberg

Näringslivet bästa jobbskaparen för funktionshindrade

Näringslivet bästa jobbskaparen för funktionshindrade

Publicerat av Carl Göransson

Privata arbetsgivare är bättre än offentlig sektor på att skapa jobb för personer med funktionshinder. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att näringslivet anställer tre gånger så många funktionshindrade som offentliga arbetsgivare.

Sammanlagt var 77 500 personer inskrivna i Arbetsförmedlingens stödprogram riktade mot personer med funktionshinder i juni. Av dem var 59 200 anställda av näringslivet, medan 18 300 arbetade på offentliga arbetsplatser. Detta enligt en sammanställning som TT tagit fram tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, anser att myndigheternas underrepresentation är ett problem.

– Privata arbetsgivare är bäst på att anställa personer med funktionshinder, sedan kommer kommuner och först därefter statliga myndigheter. Det är bedrövligt, så kan vi inte ha det, säger Ylva Johansson.

Även Henrietta Stein, avdelningsdirektör på Arbetsförmedlingen, ställer sig kritisk till den offentliga sektorns underrepresentation i statistiken. Samtidigt påpekar hon att det finns funktionshindrade som arbetar utan stöd från Arbetsförmedlingen och därför inte omfattas av siffrorna.

Den offentliga sektorn borde vara mycket bättre på att öppna sig för den här gruppen. Kanske måste regeringen peka med hela handen och ställa krav på myndigheterna, säger Henrietta Stein.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-08-07 - 13:53 #ARBETSMARKNAD