Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Ministerbesök i Australien välkomnas av arbetsgivare

Ministerbesök i Australien välkomnas av arbetsgivare

Publicerat av Jakob Stenberg

Australien har genomfört en rad förändringar för att få en effektivare arbetsförmedling. Modellen har lovordats från flera svenska aktörer. För att lära sig mer besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nyligen landet.

Förra veckan besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) Australien. Syftet med resan var att studera landets arbetsmarknad, inte minst hur arbetsförmedlingen fungerar. I slutet av 1990-talet genomförde Australien en rad reformer där fler privata och ideella aktörer fick möjlighet att bedriva arbetsförmedling. Under besöket träffade arbetsmarknadsministern politiska företrädare, men också flera privata aktörer inom det australienska arbetsförmedlingssystemet.

– Jag har lärt mig mycket nytt under resan, på samma sätt som när vi besökte Storbritannien innan jul. Syftet är att lära mig mer om länder där man kommit längre i att jobb förmedlas av privata aktörer, säger Ylva Johansson.

Vad är ditt intryck av de privata aktörerna?

– Att de är oerhört professionella, både i Australien och i Storbritannien. Systemet är moget på ett annat sätt än här och har byggt upp robusta strukturer. Aktörerna får betalt efter prestation. I Australien är 50 procent prestationsbaserat, i Storbritannien är all ersättning prestationsbaserad. Det är en viktig del.

– Dessutom jobbar de med färre aktörer. Under den förra svenska regeringen fanns det tusen aktörer inom Arbetsförmedlingens system. Då uppstod det problem med oseriösa aktörer. Man fick betalt för att man åtog sig ett uppdrag, inte efter prestation. Det krävs långsiktighet för aktörerna och förutsägbarhet. I Australien kan aktörer som har lyckats väl få försteg i nästa upphandling. Man premierar de som har lyckats bra.

Trots flera nya lärdomar landar arbetsmarknadsministern i slutsatsen att det australiensiska systemet är sämre än det svenska.

– De har ingen arbetsförmedling liknande den svenska skattefinansierade. I Australien är den enbart riktad till personer med försörjningsstöd. Jag vill att Sverige ska ha en högre ambitionsnivå än så, att vi ska utgå ifrån arbetsgivarnas behov och hjälpa alla som är arbetslösa.

Efter omläggningen har Australien halverat kostnader och effektiviteten har tredubblats.

– Det är jätteviktigt att titta på kostnaden. Men man mäter annorlunda i Australien jämfört med Sverige. Systemet är helt uppbyggt kring ersättningen till individen. Man mäter inte på det sätt som vi är vana vid i Sverige, det vill säga utifrån arbetslöshetsstatistik och arbetsmarknadens funktionssätt.

– Kostnader är viktigt, men resultatet är också viktigt. Jag vill framför allt uppnå resultat som ger bättre kvalitet i verksamheten. Att arbetsgivarna blir nöjda och att arbetslösa kommer i arbete och stannar i arbete, säger Ylva Johansson.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, välkomnar initiativet att besöka Australien. Han betonar att landets reformer resulterade i att valfriheten för den arbetssökande blev större och att kostnaderna sjönk samtidigt som effektiviteten ökade i förmedlingsarbetet.

– Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen anordnade i somras ett seminarium i Almedalen om Arbetsförmedlingsutredningen där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog. Det är mycket lovande att statsrådet nu har besökt såväl Storbritannien och Kanada, som Australien – länder som man med fördel kan ta intryck av inför utredningen, säger Edward Hamilton.

Även Almega välkomnar resan.

– Det är glädjande att regeringen söker inspiration från Australien, som varit en föregångare vad gäller konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen. Där bedriver nu en rad olika företag och organisationer denna verksamhet, vilket lett till ökad sysselsättning, bättre matchning och nöjdare arbetssökande och arbetsgivare, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i en kommentar.

För ett år sedan lades den breda översynen av Arbetsförmedlingen ner. Efter flera vändor beslutade regeringen sig för att ändå tillsätta en utredning av myndigheten, men i nuläget är det oklart när den kommer att sjösättas.

– Vi håller på med direktiven. Jag hade hoppats att vi hade kommit längre, men höstens flyktingströmmar tvingade oss att göra andra prioriteringar. Men det är på gång, säger Ylva Johansson.

Edward Hamilton är mån om att den breda översynen av Arbetsförmedlingen återupptas.

– Det är viktigt att utredningen sjösätts så snart det bara går. Svensk arbetsmarknad behöver en kostnadseffektiv och modern arbetsförmedling, det tjänar alla på.

– Arbetsförmedlingens anslag är nu lika stort som ett land som Maltas totala BNP. Men trots mer resurser lyfter inte verksamheten. Det är glädjande att statsrådet Johansson söker inspiration från länder som ligger före Sverige.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-01-19 - 14:08 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

En avtalsrörelse

– så går den till