Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Carina Gran/TT

Migrationsexpert: Lägre löner minskar utanförskapet

Migrationsexpert: Lägre löner minskar utanförskapet

Publicerat av Daniel Mellwing

Utanförskapet på svensk arbetsmarknad växer. Det behövs jobb med lägre löner om vi ska ha en chans att klara integrationsutmaningen, menar Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs universitet. ”Dagens höga lönenivåer stänger ute stora grupper från arbetsmarknaden”, säger han.

Omkring 160 000 personer sökte asyl i Sverige under förra året. Samtidigt ökar utanförskapet på arbetsmarknaden. Utrikes födda utgör 50 procent av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och under nästa år spår myndigheten att den siffran ökar till 60 procent. Joakim Ruist, migrationsforskare vid Göteborgs universitet, betonar att Sverige kan bli bättre på integration.

– Gruppen av människor som har bristande utbildning och saknar erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden blir snabbt större. Det har skapats ett c-lag som verkligen står utanför arbetsmarknaden. Ibland verkar det som att man har glömt bort den här gruppen, säger han.

För att lyckas med integrationen av flyktinginvandrare kommer det att krävas nya grepp. Enligt Joakim Ruist finns det två möjliga vägar. En av dem är att höja kompetensen hos den här gruppen så att de blir attraktivare för företagen att anställa.

– Det görs redan mycket på det området. Vi sätter in omfattande arbetsmarknadsåtgärder, SFI-utbildningar och så vidare. Vi sticker ut i ett internationellt perspektiv och det har sannolikt haft positiv effekt. Men nu har det blivit svårt att göra mer till en rimlig kostnad. Marginalkostnaden för ytterligare kompetenshöjande insatser är hög, säger han.

Han påpekar att många av de flyktingar som kommer till Sverige har en låg utbildningsnivå. Mediantiden för en nyanländ att komma i sysselsättning är sex-åtta år, trots att man har satsat på förberedande arbetsmarknadsåtgärder, betonar han.

– Många som kommer hit har ingen gymnasieutbildning och kan inte ett ord svenska. Och man ska komma ihåg att långtifrån alla är unga, många äldre saknar också utbildning. Om vi ska lyfta alla till gymnasiekompetens handlar det om jätteinvesteringar, och det räcker ändå inte för att alla ska få jobb. Något mer måste till, säger han.

Nu är det hög tid att prova den andra vägen, enligt Joakim Ruist. För att nyanlända ska ha en chans att lämna utanförskapet behövs det jobb med lägre löner, betonar han.

– Det behövs jobb med lägre kvalifikationer och lägre löner så att människor kan få in en fot på arbetsmarknaden, så att de kan visa att de duger. Dagens höga ingångslöner har gjort att det finns ett enormt gap mellan dem som har en lön och dem som inte har det. Det blir lite fånigt när man hör diskussioner om A- och B-lag på arbetsmarknaden när det finns en stor grupp som står helt utanför, men inte nämns. Frågan är om det är ett sådant samhälle vi vill ha?

Om man ska lyckas med integrationen på den svenska arbetsmarknaden måste större delen av den nedre löneskalan hållas fri från löneökningar, kanske krävs det till och med lönesänkningar, menar han.

– Argumenten för ökad lönespridning är starkare än på länge, vi har rekordmånga människor med väldigt låga kvalifikationer, säger han.

Men från fackligt håll håller man inte med om att det behövs lägre löner för att lösa integrationsproblematiken. I en intervju med Arbetsmarknadsnytt säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson att lösningen istället stavas utbildning och ökad validering av kunskap.

– Jag skulle önska att valideringsargumentet försvann från den offentliga debatten, den åtgärden är en parantes i sammanhanget. Jag skulle önska att huvudfokus lades på de 50 procenten som är svårast att få in på arbetsmarknaden, och inte på de tio procenten som är lättast. Det verkliga problemet är att vi har höga lönenivåer som stänger ute stora grupper som saknar gymnasieutbildning och inte kan det svenska språket. På sikt kan utanförskapet bli en enorm kostnad för individerna, säger Joakim Ruist.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-02-04 - 16:24 #ARBETSMARKNAD