Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Märket på plats: 6,5 procent på tre år

Märket på plats: 6,5 procent på tre år

Publicerat av Redaktör

Parterna har kommit överens om ett nytt Industriavtal som ska normera på arbetsmarknaden. Avtalet innebär löneökningar om totalt 6,5 procent fördelat på tre år.

Igår kväll överlämnade de opartiska ordförandena, Opo, den slutgiltiga hemställan till fack och arbetsgivare. Under förmiddagen kom svaret: parterna är överens om löneökningar på totalt 6,5 procent under tre år. De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

– Vi har varken sett skäl att växla ned eller upp. Avtalet innebär i princip samma värde som innevarande avtal innehåller. Det ger bra förutsättningar för reallöneökningar, sade Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket, under en pressträff.

Parterna har tagit sitt ansvar som normsättare på den svenska arbetsmarknaden, enligt Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

– Jag tycker att vi tillsammans med våra motparter har träffat bra avtal. Det är ett avtal som normerar och som berör 600 000 inom industrin. Jag noterar att med de beräkningar vi gör finns alla förutsättningar att få reallöneökningar också under den kommande avtalsperioden. Jag tror att avtalet stärker industrins konkurrenskraft. Låglönesatsningen har varit väldigt viktig för oss, sade han.

Teknikföretagen hade velat ha en lägre löneökningstakt, men betraktar nivån som balanserad givet omständigheterna och de förväntningar som myndigheter och banker piskat upp. Desto dystrare är arbetsgivarsidans syn på LO:s låglönekonstruktion.

– Årets förhandlingar var besvärliga. Resonemanget om låglönesatsningen var klart negativt. Vi har haft en vettig modell för lönebildning på företagsnivån och låglönebestämmelser inverkar klart negativt. Nu fick vi acceptera en lösning som jag tycker illa om, men som jag ändå kan leva med, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

Även Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, är kritisk till modellen.

– Avtalen inom industrin innehåller en mindre låglönesatsning. Sådana har förekommit tidigare och skadar den svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Låglönesatsningen ryms inom det kostnadstak som märket utgör.

– I ett exportberoende land som Sverige är det bara exportföretagen som direkt känner av vilka lönekostnader de klarar i förhållande till konkurrenter i andra länder. Därför måste deras förutsättningar avgöra nivån på märket. Detta är en ordning som i mer än två decennier inneburit betydande reallöneökningar. Utan den ordningen riskerar vi en huggsexa som kostar både företag och jobb, säger Peter Jeppsson.

Fler reaktioner på avtalet

Anna-Karin Hatt, vd Almega:
”Den löneökning som industrins parter kommit överens om kommer innebära tydligt ökade kostnader för tjänsteföretagen, där arbetskraftskostnaden i ett företag ofta kan stå för mer än 70 procent av företagets samlade kostnader. Till det kommer att många tjänsteföretag, som ett resultat av tilltagande internationell konkurrens, inte kunnat höja sina priser de senaste åren. Det innebär att dagens avtal är ett kostsamt och kännbart avtal för tjänstesektorn. Men med tanke på rådande förutsättningar är det vår bedömning att industrin ändå tecknat ett så ansvarsfullt avtal som möjligt”

 

Martin Linder, ordförande Unionen:
”Avtalet har goda förutsättningar att normera resten av arbetsmarknaden”

Susanne Spector och Torbjörn Isaksson, Nordea:
”Uppgörelsen förstärker vår syn att lönetillväxten kommer att vara måttlig under flera år”

 

David Johnsson, VD på Trä- och Möbelföretagen, TMF:
”Nivån är balanserad, även om det för konkurrenskraften hade varit bättre med en nedväxling av löneökningstakten. Men även om kostnadsnivån är hög, har vi nu säkrat arbetsfreden de tre kommande åren. Det finns ett stort behov av att modernisera kollektivavtalen, och det kommer att bli nödvändigt att arbeta med detta under avtalsperioden”

 

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO:
”Detta avtal ger goda förutsättningar för en lugn avtalsrörelse. Industrins överenskommelse är bra för svensk ekonomi och svenska arbetare”

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-03-31 - 12:30 #AVTAL17 #AVTALSRöRELSE

Veckans mest lästa / delade

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?