Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Fredrik Sandberg / TT

M: ny tidsbegränsad anställningsform

M: ny tidsbegränsad anställningsform

Publicerat av Redaktör

Moderaterna föreslår en ny tidsbegränsad anställningsform, en första jobbet-anställning, som ska göra det lättare för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Första jobbet-anställningen begränsas till 18 månader.

Den moderata partiledaren Anna Kinberg Batra och partisekreteraren Tomas Tobé skriver, i dag torsdag, på Dagens Nyheters debattsida att ”det behövs ökade flexibilitet och enklare vägar att ta sig in på arbetsmarknaden”. Hindren in på arbetsmarknaden är för stora i dag och därför presenterar partiledaren och partisekreteraren ett förslag på en ny anställningsform – första jobbet-anställning.

Anställningen ska kunna begränsas till 18 månader och vara till för att komma in på arbetsmarknaden. Första jobbet-anställningen ska innehålla vissa utbildningsinslag som anpassas efter arbetstagarens förutsättningar och arbetsgivarens behov. Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen ska hjälpa till att stödja utbildningsdelen.

Anställningsformen ska föras in i lagen om anställningsskydd, las: första jobbet-anställning. Den ska också vara öppen för hela arbetsmarknaden, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Enligt siffror från sajten Ekonomifakta var 211 200 ungdomar mellan 15–24 år arbetslösa i juni 2015. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 27,1 procent. Den säsongsjusterade och utjämnade siffran var 20,9 procent. Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten hållit sig på relativt höga nivåer. Bland annat har höga ingångslöner gjort det svårt för unga utan erfarenhet att få sitt första jobb.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2015-08-13 - 14:28 #POLITIK