Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

LO: Långt kvar till målet om EU:s lägsta arbetslöshet

LO: Långt kvar till målet om EU:s lägsta arbetslöshet

Publicerat av Redaktör

Positiv utveckling för svensk ekonomi när det gäller tillväxt och sysselsättning, men arbetslösheten är alltjämt för hög. Så kan LO-ekonomernas senaste konjunkturprognos sammanfattas.

Rapporten ”Ekonomiska utsikter” inriktar sig särskilt på arbetslöshet och inkomstskillnader.

– Internationell råder en stor osäkerhet. Men vi är ganska trygga med att Sverige kommer att växa snabbare än många andra rika länder under 2017 och 2018. För svensk ekonomi ser vi en relativt ljus utveckling med stark utveckling för både BNP och sysselsättning, sade Ola Pettersson, chefsekonom LO, när prognosen presenterades.

Främst är det exporten som driver tillväxten, medan offentlig konsumtion och investeringar inte ökar lika snabbt som under de två föregående åren.

Även om LO spår en fortsatt sjunkande arbetslöshet går det fortfarande för långsamt. I Sverige ligger arbetslösheten kring sex procent, vilket kan jämföras med 3,9 procent i Tyskland.

– Det är långt kvar till EU:s lägsta arbetslöshet, sade Ola Pettersson.

En central del i LO:s svar på tudelningen på arbetsmarknaden stavas utbildning. Även om efterfrågan på arbetskraft är stark, kan väldigt många inte konkurrera på riktigt. Utöver organisationens eget förslag om Utbildningsjobb, med utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader, efterfrågar LO en utbyggnad av Komvux och Yrkesvux.

– Ska vi ha långsiktigt lägre arbetslöshet behöver stora grupper få kunskaper och färdigheter, sade Ola Pettersson.

Men utbildning som den viktigaste komponenten har ifrågasatts från flera håll. Under gårdagen underströk Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi och ledamot i SNS Konjunkturråd 2017, att utbildning inte är den enda vägen.

– Vi kan inte utbilda alla. Det här är en utmaning för arbetsmarknadens parter. Mer differentierade löner vore önskvärt. Jag tror att det är möjligt att i kollektivavtalen skriva in särskilda löner för personer utan språkkunskaper eller arbetslivserfarenhet, utan att det leder till sänkta löner för övriga på arbetsmarknaden.

Liknande tongångar har hörts från flera håll.

”Det är också uppenbart att det för immigranter med ­mycket låga färdigheter kan krävas många år av utbildning för att nå upp till de nivåer som motsvarar arbets­givarnas krav. Det är därför helt osannolikt att enbart utbildning kan lösa integrationsproblemen”, skrev för en tid sedan nationalekonomerna Lars Calmfors och Pernilla Andersson Joona i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

LO:s rapport fokuserar även på behovet av ett trendbrott när det gäller minskade inkomstskillnader. Höjt tak i a-kassan och ett jobbskatteavdrag för samtliga förvärvsinkomster är några av de idéer som presenterades vid rapportlanseringen.

– Vi behöver minskade inkomstskillnader, de har ökat kraftigt. Nu behövs mer kraftfull ekonomisk politik, sade Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO-ekonom.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-04-25 - 11:01 #ARBETSMARKNAD #KONJUNKTUR

Veckans mest lästa / delade

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?