Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Anders Wiklund/TT

Lägre arbetslöshet med lokal löneförhandling

Lägre arbetslöshet med lokal löneförhandling

Publicerat av Daniel Mellwing

I branscher med låg löneflexibilitet, där centrala avtal är väldigt styrande, är risken för arbetslöshet större än i andra branscher. Det visar en ny rapport från Konjunkturinstitutet som presenterades under fredagen. ”Det är problematiskt ur ett samhällsperspektiv”, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

I branscher där centrala avtal styr hårt anpassar sig lönerna inte till marknadsläget, enligt Konjunkturturinstitutets rapport. Det gör att risken för arbetslöshet ökar vid konjunkturnedgångar i branscher som hotell och restaurang, detaljhandeln och transportsektorn.

– Det är problematiskt ur ett samhällsperspektiv. Risken för arbetslöshet är högre i branscher som har en låg löneflexibilitet. I branscher där de centrala avtalen inte styr lika hårt kan lönerna anpassa sig bättre efter arbetsmarknadsläget, sa Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid en pressträff.

– Om en bransch har en låg löneflexibilitet är risken att arbetskraft inte allokeras rätt. Den lokala löneflexibiliteten är viktig för att åstadkomma förändringar i relativlöner, fortsatte hon.

Om lönerna inte kan justeras nedåt vid sämre konjunkturer kommer detta alltså att leda till en ökad arbetslöshet, enligt Ylva Hedén Westerdahl. Företagen tvingas betala löner som de helt enkelt inte mäktar med, vilket kan leda till neddragningar och att färre personer anställs. Men på flera områden sker lönebildningen allt mer lokalt, vilket gör att lönerna kan anpassas bättre efter svängningar i konjunkturen. Där kan lönerna ha en dämpande effekt, vilket gör att risken för arbetslöshet inte är lika påtaglig inom dessa branscher. Kort sagt, det lönar sig med lokal löneförhandling.

Låg produktivitetstillväxt

Konjunkturinstitutets rapport visar också att produktivitetstillväxten i Sverige är ganska låg, även om tillverkningsindustrin ökar sina investeringar.

– För tillverkningsindustrin ser det ganska bra ut ur ett konkurrenskraftsperspektiv, sa Ylva Hedén Westerdahl.

Att sysselsättningen i svensk tillverkningsindustri viker ska inte ses som att konkurrenskraften försvagas. Samma utveckling syns i andra länder, enligt rapporten. Sedan är industri och tjänster nära sammankopplade.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-10-13 - 08:02

Veckans mest lästa / delade

Tungviktarna

på arbetsmarknaden