Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Henrik Montgomery / Scanpix

Kommunal: Bristfällig samsyn mellan förbunden

Kommunal: Bristfällig samsyn mellan förbunden

Publicerat av Jakob Stenberg

Under den gångna avtalsrörelsen skrev Kommunal treåriga avtal med en extra löneökning för undersköterskor. Förbundet bedömer att en LO-samordning är centralt för framtiden, men flera problem återstår att lösa.  ”Vi inom Kommunal kommer att jobba hårt för en samordning, men det lär bli svårt att få till”, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal.

Den gångna avtalsrörelsen dominerades av överenskommelser om ettåriga avtal. Men för Kommunals medlemmar i kommuner och landsting blev avtalen treåriga. Dessutom fick undersköterskor med undersköterskeexamen en särskild löneökning på 500 kronor det första året, vilket motsvarar 4,3 procent. När avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting var på plats i slutet av april ansåg Kommunal att det var en historisk seger för jämställdheten. Ett knappt halvår senare är Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare, fortfarande nöjd med avtalet.

– Nu kan vi påbörja det långsiktiga arbetet för att få till heltid som norm, att nya tjänster ska vara heltid. Vi kan inleda arbetet med att från centralt håll stödja lokala parter. Det handlar om att ändra normer, kulturer och attityder, säger Lenita Granlund.

Kommunal vill bygga en ny struktur från grunden.

– Vi måste diskutera hur verksamheten organiseras, hur arbetstiden förläggs och inte minst behöver vi titta på helheten i bemanningsfrågan. 33 procent i branschen är visstidsanställda och många jobbar deltid.

Löneavtalet träder ikraft nästa vår och gäller till och med 2019. Avtalet är direkt kopplat till märket så Lenita Granlund ser ingen risk med att Kommunals medlemmar skulle riskera att halka efter i lönefrågan.

I en artikel i Arbetet sågade Annelie Nordström, Kommunals tidigare ordförande, kartellbildningen inom LO och menade att Kommunal försöker vara konstruktiva mitt i en ”tuppfajt”.

– Jag tror inte att det blir en samordning. Det skulle förvåna mig om det blir det under de förhållanden som råder nu. LO består av två fackliga karteller och därutöver några förbund som inte hör hemma någonstans, framförallt de kvinnodominerade, HRF, Handels och Kommunal, sade Annelie Nordström till Arbetet.

Lenita Granlund upplever att samsynen mellan förbunden är bristfällig.

– Jag är övertygad om att alla LO-förbund vill ha en samordning. Samtidigt ser jag att vi sedan förra årets diskussioner inte har förflyttat oss någonstans. Så ser förutsättningarna ut i nuläget. Alla är överens om målen, men vägen dit skiljer sig åt mellan förbunden. Vi inom Kommunal kommer att jobba hårt för en samordning, men det lär bli svårt att få till.

För att LO-samordningen inte ska spricka nästa vecka kan LO-förbunden avstå från särskilda satsningar på kvinnolöner i avtalsrörelsen, enligt uppgifter till tidningen Arbetet. Istället talar mycket för en allmän låglönesatsning. Generella låglönesatsningar är inte rätt väg att gå, betonar Lenita Granlund. ”Sådana satsningar kommer inte att fungera för att nå målet. Det är inte värdigt att vi 2016 har så stora skillnader mellan mans och kvinnodominerade yrkesgrupper. Jämställda löner är en högst prioriterad fråga för Kommunal nu och framgent”, säger hon till Arbetet.

Handlar bristen på samordning om ett maktspel mellan IF Metall, 6F och Kommunal?

– Jag skulle inte använda det ordet. Det finns olika ingångar i olika frågor och olika syn på hur målen ska uppnås. Det finns en problematik med att alla inte prioriterar samma frågor. Man har olika glasögon på sig.

– Det hade varit önskvärt med längre avtal för att hinna arbeta med att utveckla samordningen och få till en samsyn. Nu har det inte hunnits med.

Även om ni tecknade längre avtal så dominerades den gångna avtalsrörelsen av ettåriga avtal. Är korta avtal något som vi får vänja oss vid?

– Det är svårt att säga, det beror ju inte minst på konjunkturen. Allt talar för att det framöver inte blir jättelånga avtalsperioder. Men jag hoppas att vi tillsammans med arbetsgivarna kan få till längre avtal och skapa bättre förutsättningar för att utveckla avtalen.

Senast 2028 ska lönegapet mellan män och kvinnor halveras. Så lyder LO:s uttalade mål, som klubbades igenom förra året. Men är målet realistiskt? Lenita Granlund medger att det kan bli svårt, men tror att satsningen på undersköterskorna kan vara ett steg för att bryta värdediskrimineringen på arbetsmarknaden.

– Ett av problemen förra året var att vi inom LO inte uppnådde en samsyn kring hur det målet ska uppnås. Man måste skilja mellan värdediskriminering och låglöneproblematik. Det är två olika frågor. Vi talar om värdediskriminering och tyckte därför att undersköterskorna var en viktig grupp att lyfta fram. Jag tror att det kan börja hända saker i och med satsningen på den gruppen, men samtidigt blir det väldigt svårt att nå målet om vi inte får till en LO-samordning framöver, säger hon.

Läs mer:

Ferbe: Konflikterna inom LO inte lösta

”Vi inom 6F har blivit en ny maktfaktor”

Fackveteran befarar fortsatt LO-spricka

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-10-13 - 12:20 #AVTAL16 #AVTALSRöRELSE #LO

Veckans mest lästa / delade

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?