Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Jobbskatteavdrag får äldre att jobba längre

Jobbskatteavdrag får äldre att jobba längre

Publicerat av Redaktör

Bättre hälsa, åtstramning i sjukersättningen och dubbla jobbskatteavdrag har gjort att allt fler fortsätter att arbeta efter 65. Men ännu fler skulle kunna stanna kvar på arbetsmarknaden om kännedomen om de förmånliga jobbskatteavdragen vore bättre, menar Lisa Laun, doktor i nationalekonomi och forskare vid IFAU.

Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter 65-årsdagen. Jämfört med slutet av 1990-talet har arbetskraftsdeltagandet bland män i åldersgruppen 60–64 år ökat med 20 procentenheter från 55 till 75 procent av befolkningen. Ökningen för kvinnor har varit ungefär lika stor.

Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Den drivande orsaken bland utvecklingen är förbättrad hälsa.

– Det är roligt att hälsan har förbättrats och det har i sin tur påverkat arbetsutbudet. Åtstramningen i sjukersättningen har också spelat roll, eftersom det har lett till att färre får förtidspension, säger rapportförfattaren Lisa Laun, doktor i nationalekonomi och forskare vid IFAU.

Även det dubbla jobbskatteavdraget för personer över 65 år har resulterat i att fler stannar kvar på arbetsmarknaden.

– Det är svårt att sätta faktorerna i relation till varandra. Arbetskraftsutbudet ökade med närmare fem procentenheter, men det handlar inte om något jättesprång. Eftersom skattesänkningarna var så omfattande blir ökningen inte så stor om man sätter den i relation till skatteminskningen, säger Lisa Laun.

Även hur många som känner till en åtgärd spelar in. En undersökning från Riksrevisionen från 2009 visade att allmänhetens kännedom om jobbskatteavdraget var lågt. Närmare 40 procent kände till det. ”Kännedomen är sämst i de grupper som förväntas ha den största beteendeförändringen”, skrev Christian Andersson och Jesper Antelius vid Riksrevisionen, i en analys vid tidpunkten. ”Det är därför problematiskt om endast få personer känner till och förstår jobbskatteavdraget, en reform som påverkar deras ekonomi och som har till syfte att förändra arbetsutbudsbeslutet”, fortsatte de.

Lisa Laun vid IFAU befarar att kännedomen om det förmånliga dubbla jobbskatteavdraget för äldre är ännu lägre.

– Det finns mig veterligen inga studier som har gjorts på den gruppen inom det ämnet. Däremot visar studier att man har bättre kännedom om en reform när det märks i ens lönekuvert, än när det enbart påverkar arbetsgivarens villighet att anställa.

Framöver är det relevant att undersöka varför inte ännu fler arbetar vidare efter 65, anser Lisa Laun.

– Även om allt fler arbetar vidare så väljer fortfarande väldigt många friska och fullt arbetskapabla svenskar att gå i pension vid 65. Det vore intressant att studera varför de väljer att inte jobbar vidare.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2018-01-08 - 15:08 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Arbetsfred

eller konflikt?