Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

Publicerat av Daniel Mellwing

När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten. Att man regelmässigt väljer ut arbetsgivare som engagerar sig i styrelser och delegationer är helt oacceptabelt”, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Förhandlingarna på måleriområdet har brakat samman. Trots pågående medling väljer Målareförbundet att gång på gång varsla om nya strejker och blockader. Hittills har motparten Måleriföretagen tagit emot fyra olika varsel om stridsåtgärder. Måleriföretagen har svarat med varsel om spegellockout vid tre tillfällen.

– När Målareförbundet nu – mitt under pågående medling – går in och trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför nödvändigt, sade Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, under gårdagen.

Sammantaget berörs drygt 20 företag av de lagda strejkvarslen. Exempelvis plockas Stoby Måleri, med cirka 500 arbetsplatser, ut i en strejk på måndag. Även företagen Alviks Måleri, Sandå Umeå, Effektiv Måleri i Mölndal, P.CHR.Rusch & son, Skellefteå Måleri & Golv och Englunds Måleri har fått strejkvarsel riktade mot sig av Målareförbundet.

Är det en slump att just dessa företag drabbas, eller handlar det om noga övervägda varsel från Målareförbundets sida?

Stoby Måleri ägs av Måleriföretagens förhandlingsordförande. Effektiv Måleri i Mölndal och P:CHR.Rusch & son ägs av Måleriföretagens styrelseordförande. Alviks Måleri och Sandå Umeå har tidigare haft medlemmar i förhandlingsdelegationen.

De två varsel som lades under gårdagen riktas mot företagen Skellefteå Måleri & Golv och Englunds Måleri. Ägarna är nuvarande ledamöter i Måleriföretagens förhandlingsdelegation.

En gång är ingen gång som bekant, men i det här fallet riktas stridsåtgärder mot sju företag som har nyckelpositioner inom Måleriföretagen. Det kan uppfattas som en taktik från Målareförbundet.

– Vi anser att Målareförbundet kränker arbetsgivares föreningsrätt. Det är helt oacceptabelt att de regelmässigt väljer ut dem som engagerar sig i styrelser och delegationer. Om arbetsgivare skulle bete sig på detta sätt mot de som engagerar sig fackligt skulle facken aldrig acceptera det, utan dra dem inför domstol, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Målareförbundets kommunikationschef Mikael Romero kommenterar kort kritiken via mejl: ”Vi gör alltid en strategisk bedömning kring hur varslen läggs för att få till stånd ett nytt avtal”.

Att tonen och förhandlingsklimatet inte har varit det bästa inom måleriområdet har knappast undgått någon i årets avtalsrörelse. Det märktes även under förra avtalsrörelsen, inte minst då Målareförbundet firade en utbruten konflikt med tårta.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, är starkt kritisk mot Målareförbundets agerande och betonar att konfliktreglerna behöver ses över.

– De använder ju konfliktvapnet på ett väldigt utstuderat sätt. De har inte förhandlat färdigt när de lägger sina konfliktvarsel. I många länder är det inte tillåtet att ta till konfliktvapnet förrän man verkligen har förhandlat i botten. Här har det till och med varit svårt att förstå deras yrkanden, så det är långt ifrån färdigförhandlat, säger han.

– Att Målareförbundet sedan trappar upp konflikten gång på gång under pågående medlingsförhandlingar, det är väldigt uppseendeväckande och provocerande.

Målareförbundet toppar konfliktstatistik:


Målareförbundet är landets mest konfliktbenägna kollektivavtalstecknande fackförbund, i proportion till antalet medlemmar. Det framgår av siffror från Medlingsinstitutet. Under perioden 2011 till 2016 lade Målareförbundet elva varsel. För att jämföra med andra fackförbund kan antalet varsel sättas i relation till antalet medlemmar. Räknat per 100 000 medlemmar lade då Målareförbundet 93 varsel under perioden, vilket kan jämföras med exempelvis IF Metall som under samma period lagt ett varsel per 100 000 medlemmar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-05-18 - 16:29 #AVTAL17 #AVTALSRöRELSE #KONFLIKT

Veckans mest lästa / delade

Arbetsfred

eller konflikt?