Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Junge Heiko/TT

Inträdesjobben får ros och ris

Inträdesjobben får ros och ris

Publicerat av Daniel Mellwing

Alliansens förslag om inträdesjobb har mött olika reaktioner. Från näringslivet kommer positiva omdömen, men LO ger reformförslaget låga betyg.

I går presenterade Allianspartierna ett nytt förslag om så kallade inträdesjobb för att komma till bukt med etableringen av nyanlända och unga utan gymnasieexamen, vilket Arbetsmarknadsnytt rapporterade om här.

Förslaget som i korthet innebär lägre ingångslön, slopad arbetsgivaravgift, att arbete kombineras med utbildning och att anställningen får gälla i max tre år, har mött olika reaktioner.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne ser flera positiva komponenter i Alliansens förslag.

– Sverige står inför en stor och växande utmaning med allt fler lågt utbildade arbetslösa. För att fler med kort utbildning ska kunna komma i arbete behövs inte bara mer utbildning utan också lägre kostnad, mindre krångel och lägre risk att anställa, säger hon i en kommentar.

Trots att det redan pågår branschvisa samtal om förenklade anställningsformer utesluter hon inte lagstiftning.

– Om dessa samtal misslyckas, och för de grupper där kollektivavtal inte är lösningen, är det rimligt att politiken griper in och lagstiftar utan parternas medverkan, säger hon.

Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, är däremot starkt kritisk mot Alliansens ambitioner att lagstifta om lägre löner om parterna inte kommer överens om egna lösningar. Politiker ska inte sätta löner, varken höja eller sänka dem. Det ska parterna sköta, menar han.

– Det här är ett övergrepp, säger han till DN.

LO menar att förslaget enbart tillgodoser arbetsgivarnas intressen, vilket enligt Torbjörn Johansson knappast öppnar dörren för några förhandlingar mellan parterna.

Arbetsgivarorganisationen Almega tycker att Alliansens reformförslag är intressant, och att det kan intressera flera arbetsgivare att anställa personer som saknar utbildning och nödvändig erfarenhet.

– Tveklöst sänker det tröskeln för den som står utanför arbetsmarknaden. Därför är det bra för så väl företag som den som står utan jobb, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, i en kommentar.

– En annan positiv aspekt är att det sätter visst tryck på arbetsmarknadens parter att hitta en egen lösning. Något som hitintills inte lyckats. I dag finns det stora matchningsproblem mellan arbetssökandes kompetens och erfarenhet och vad företagen efterfrågar, säger Ulf Lindberg.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-08-16 - 12:47 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

En avtalsrörelse

– så går den till