Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Inga tecken på ökad tillväxt

Inga tecken på ökad tillväxt

Publicerat av Stina Bengtsson

Sverige fortsätter sticka ut som ett av industriländerna med högst tillväxt. Men under de kommande åren kommer det gapet att slutas, enligt Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna. De låga räntorna är den främsta orsaken till skillnaden mellan Sverige och övriga världen, påpekar han.

När Donald Trump valdes till USA:s president tog världens börser ett glädjeskutt. Nu stiger tvivlen på Trump, inte minst eftersom hans löften om massiva infrastrukturinvesteringar och kraftiga skattesänkningar ännu inte har infriats. Trots det ökar fortfarande börserna, både i USA, Sverige och resten av världen. Efter en viss utplaning i början av året steg de kraftigt efter den första omgången av det franska presidentvalet, när det stod klart att Marine Le Pen sannolikt skulle förlora, betonar Mats Kinnwall.

– När antiglobaliseringsvågen tog slut fick vi en kraftig ökning i konjunkturen. Europa har trumfat över oron i USA, säger Mats Kinnwall.

Han menar dock att det fortfarande inte finns några starka tecken på högre tillväxt.

– Det finns en väldig optimism, men det återstår att se om barometrarna har rätt, säger han.

Alltför positiva barometrar

Världsekonomin verkar ha fastnat kring ett tillväxttal på 2,5–3 procent. Enligt Mats Kinnwall finns inga tecken på en påtaglig acceleration av ekonomin i sin helhet. Konjunkturbarometrarna är för positiva, inte minst med tanke på att världshandeln inte längre är primus motor, påpekar han.

– Eurozonen växer med 1,5 procent, men enligt kommissionens prognos borde den ligga på tre procent. Nu är det upp till bevis för konjunkturbarometrarna, säger Mats Kinnwall.

Även bland hushållen i Eurozonen är optimismen stor, även om det i det korta perspektivet inte finns några tecken på att konsumtionen ska ta ytterligare fart. Inte minst är arbetslösheten fortfarande stor, trots att det finns fler jobb, betonar han. Det har hämmat konsumtionen.

– Något måste ske för att hushållen ska få större köpkraft. Det kan vara reallöneökningar eller skattesänkningar, säger han.

Gapet mellan Sverige och världen sluts

I Sverige sjunker tillväxtpuckeln ihop efter att BNP-kurvan accelererade kraftigt jämfört med andra länder i mitten av 2015. Trots att gapet mellan Sverige och övriga länder börjar slutas tillhör vi även i fortsättningen de utvecklade ekonomier med absolut starkast konjunktur, menar Industriarbetsgivarna.

– Sverige är ’still going strong’ men vi har en fortsatt inbromsning i tillväxten.

Sverige utskiljer sig på flera sätt jämfört med andra länder. Ett sådant är att hushållen i till exempel USA och Eurozonen ökar sin konsumtion kraftigare än de i Sverige när inkomsterna ökar. I Sverige ökar vi på våra sparkonton, säger Mats Kinnwall.

Låga räntor dopar ekonomin

Industriarbetsgivarna menar att skillnaderna mellan Sverige och resten av världen inte kommer hålla i sig långsiktigt. Vi är ett litet och exportberoende land som påverkas av den globala ekonomin. Den svenska ekonomin har under lång tid dopats av låga räntor som stimulans.

– Vi har haft en väldigt svag krona och låga räntor väldigt länge, säger Mats Kinnwall och menar att det kortsiktigt har stärkt framför allt den inhemska efterfrågan, men även nettoexporten.

Men trots att det i den ekonomiska debatten är mycket fokus på hushållens konsumtion visar det historiska mönstret att det är näringslivets investeringar som är den främsta drivkraften i konjunkturförloppet. Eftersom det inte finns vare sig förutsättningar för en kraftig konsumtionsdriven tillväxt och inte heller för någon investeringsboom finns det anledning att räkna med en lägre vinst- och investeringstillväxt, enligt Industriarbetsgivarna.

– Vi ser att minskningen i den svenska arbetslösheten planar ut. Med migrationen riskerar arbetslösheten till och med att öka. Men skulle vi få in alla nyanlända i arbetskraften skulle det ge en skjuts till arbetsutbudet, avslutar Mats Kinnwall.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-05-18 - 13:09 #KONJUNKTUR

Veckans mest lästa / delade

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?