Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Inga sänkta löner för sopåkarna

Inga sänkta löner för sopåkarna

Publicerat av Stina Bengtsson

Bibehållen lön och en arbetstid som är betydligt kortare än de flestas. Ändå säger nu de vilt strejkande sopåkarna på RenoNorden upp sig. En konfliktfråga är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

En av grunderna till den vilda strejken bland sopåkarna i Stockholm är den så kallade nyckelkompetensen. Det handlar om att sopåkarna vill ha kontrollen över de nycklar som olika fastighetsägare har lånat ut till RenoNorden för att de ska komma in i soprum och andra relevanta utrymmen. De strejkande sopåkarna vill nu inte hjälpa till med inventeringen av nycklarna, där arbetsgivaren ska skapa ett system med en överblick över hur många nycklar som finns och till vilka fastigheter de går.

Anledningen till att arbetsgivaren ska genomföra inventeringen är att det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall, som är ansvariga för fastighetsrenhållningen i Stockholm, har krävt att så ska ske. Företaget har ett ansvar gentemot Stockholm Vatten och Avfall att veta var nycklarna går.. Men sopåkarna menar att om någon annan än de själva får kontroll över nycklarna, så är risken stor att de som medarbetare inte anses lika värdefulla längre och därför lättare kan förlora jobben.

Blir ledsen

–Jag blir ledsen av att höra att någon försöker hålla kunskap om nycklarna för sig själv. Alla vi som arbetar har en skyldighet att göra vårt bästa. Att hålla inne kunskap är oacceptabelt, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– De finns inget incitament för arbetsgivaren att säga upp medarbetare av en sådan anledning. Det här är jätteduktiga medarbetare som arbetsgivaren vill behålla, säger Mattias Dahl.

Vid sidan om frågan om nycklarna är arbetstiden en orsak till konflikten. Historiskt sett har sopåkare haft kortare ordinarie arbetstid än de flesta på den svenska arbetsmarknaden. RenoNorden i Stockholm tillämpar ett ackordssystem vid sin lönesättning. Ackordssystemet härstammar från mitten av 1970-talet. I takt med den tekniska utvecklingen och nya krav på arbetsmiljön har arbetet också blivit mindre fysiskt krävande. Den kortare arbetstiden och poängsystemet har ändå funnits kvar, vilket för sopåkarna på RenoNorden har betytt en arbetstid på 29,5 timmar i veckan och en lön på ungefär 35 000 kronor i månaden.

Alla anställda får bibehållen lön

Igår tackade sopåkarna på RenoNorden nej till arbetsgivarnas bud. Budet innebär i praktiken att alla anställda får bibehållen lön men får gå upp i arbetstid med en timme per dag till en total ordinarie arbetstid om 34,5 timmar i veckan. Den förlängda arbetstiden ska alltså balansera för att arbetet har blivit betydligt lättare.

– Ingen har fått sänkt lön och inget sådant är beslutat. Alla lönediskussioner sker inom ramen för kollektivavtalet, säger Mattias Dahl.

I förra veckan lämnade arbetsgivaren in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Orsaken är den vilda strejken. I Sverige är det i praktiken förbjudet att strejka om det inte är i samband med en omförhandling av kollektivavtal. Den vilda strejken på RenoNorden är alltså olaglig och arbetsgivaren stämmer varje strejkande medarbetare på ett skadestånd om 5 000 kronor. Om Arbetsdomstolen godkänner stämningsansökan ska de strejkande omedelbart återgå till jobbet.

– Jag uppmanar alla att återgå till arbetet. Då kan vi sätta oss ner och prata och förhandla om lösningar, avslutar Mattias Dahl.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-07-12 - 15:17 #ARBETSMARKNAD #STREJK