Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Industrins bud till facken: 1,5 procent i löneökning

Industrins bud till facken: 1,5 procent i löneökning

Publicerat av Redaktör

1,5 procent i löneökningstakt. Det är det bud som arbetsgivarna inom industrin idag överlämnat till sina fackliga motparter. Det kan jämföras med LO-förbundens krav på 2,8 procent samt en låglönesatsning i kronor för dem som tjänar under 24 000 kronor. ”Vår bedömning är att 1,5 procent i löneökningar är vad svensk exportindustri tål utan att tappa i konkurrenskraft”, säger Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.

Avtalsförhandlingarna pågår för fullt inför att Teknikavtalet går ut den sista mars. Idag överlämnade Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen, IKEM, Trä- och möbelföretagen, SLA, Grafiska företagen och Teko ett gemensamt bud om löneökningar på 1,5 procent till sina fackliga motparter inom LO.

– Med tanke på de ökade arbetskraftskostnaderna i förhållande till våra viktigaste konkurrentländer och den svaga produktiviteten är vår analys att 1,5 procent i löneökningar är den nivå som svensk industri behöver för att kunna stärka sin konkurrenskraft, säger Anders Weihe.

Och han får medhåll av Livsmedelsföretagens förhandlingschef Anders Canemyr.

– Svenska livsmedelsföretags verklighet är en fortsatt press utifrån, inte minst från lågkostnadsländerna i vår absoluta geografiska närhet. Exporten som tidigare vuxit avtar för andra året i följd. Vad vi behöver nu är en återhållsamhet i löneökningstakten, säger han.

Anders Weihe och övriga industriarbetsgivare avvisar alltså LO-förbundens bud på 2,8 procent i löneökningstakt som alldeles för högt. Men den svåraste nöten att käcka i förhandlingarna är ändå fackens krav på en låglönesatsning.

Inför årets avtalsförhandlingar har LO-förbunden enats om att, förutom 2,8 procent i löneökningar, även kräva att alla som tjänar under 24 000 kronor i månaden ska bidra till den gemensamma lönepotten med 672 kronor.

– Att LO och vår motpart IF Metall kräver dubbla märken är ett jätteproblem. Att säga att industrin ska ha löneökningar på exempelvis 300 kronor är bara ”goddag yxskaft”. Löneökningar mäts i procent och inget annat. Vi har ingen legitimitet när det gäller att bestämma krontal för lågavlönade i andra sektorer, säger Anders Weihe, som framhåller att IF Metalls krav hotar hela Industriavtalet.

– Vi ska teckna avtal utifrån industrins förutsättningar och inte för att tillfredsställa Kommunal eller andra fackförbund. Krontalskravet syftar till att tillfredsställa LO för att de ska acceptera normeringen, men det strider mot Industriavtalet och gör att legitimiteten försvinner, fortsätter han.

Anna Dahlqvist

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-02-23 - 13:15 #AVTALSRöRELSE

Veckans mest lästa / delade

Myter på

arbetsmarknaden