Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Jessica Gow/TT

Hur kan arbetsmarknaden bli öppen för alla?

Hur kan arbetsmarknaden bli öppen för alla?

Publicerat av Redaktör

Delar av den svenska ekonomin går som tåget, men samtidigt ökar tudelningen av arbetsmarknaden. Vilka åtgärder krävs för att få till en förändring? Hur kan arbetsmarknaden öppnas upp för fler?

Tidigare i augusti meddelade Arbetsförmedlingen att arbetslösheten minskar i flera grupper, men samtidigt ökar tudelningen av arbetsmarknaden. För personer födda utanför Europa ökar arbetslösheten och utgjorde 42 procent av de inskrivna arbetslösa i juli.

– Vi har inte varit superbra på att anpassa samhället efter den situation som har uppstått.

Det konstaterade Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, under ett seminarium arrangerat av tankesmedjan Fores.

Som ett led i Fores projekt ”Hela staden – bryt segregationen!” har Andreas Bergh skrivit delrapporten Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?. Bergh efterlyser en diskussion om policyförslag och föreslår i rapporten exempelvis f-skattesedel istället för etableringsersättning, A-kassa som omställningsstöd, motverka negativa effekter av ökad lönespridning och sänkt skatt på arbete samtidigt som skatten höjs för moms och fastighetsskatt.

Ofta framförs utbildning och validering som de enskilt viktigaste svaren på problematiken, inte minst från fackligt håll. Andreas Bergh ser ingen motsättning mellan utbildningssatsningar och en fungerande arbetsmarknad.

– Utbildning är viktigt för unga, men kan vara direkt dåligt för en äldre, lågutbildad person som dessutom inte vill. Där är det betydligt svårare att ekonomiskt motivera utbildningssatsningar.

Framför allt betonade Bergh vikten av att arbetsmarknaden blir en verklig marknad. Enligt rapporten är oförmågan att låta arbetsmarknaden vara just en marknad är ett problem för alla, eftersom samhällsekonomiska vinster går förlorade.

– Jag är inte särskilt hoppfull när det gäller parternas incitament att lösa det här. Det finns en tredje part, de som inte är fackligt anslutna och som vill sälja sina tjänster för ett lägre pris. Men de står helt utanför idag.

Irene Wennemo, statssekreterare hos statsråd Ylva Johansson i Arbetsmarknadsdepartementet, höll inte med om beskrivningen.

– Det är en marknad och det är viktigt att förstå att arbetsmarknaden är reglerad i alla västländer. Om inte parterna ansvarar för det så är det politiker som reglerar det. Då är den svenska modellen betydligt mer flexibel och bättre fungerande, sa hon.

Lägre minimilöner vore en önskvärd väg för att tackla problemet, enligt Lars Calmfors, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi på SU och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

– Men det är en svår målkonflikt, det måste ske mellan arbetsmarknadens parter. Ett sätt skulle kunna vara att man tar ner lönen i de branscher där minimilönen är som högst. Ett annat sätt vore att tillskapa nya typer av enkla jobb, utan krav på längre utbildning. Ett tredje alternativ är tillfälliga ingångsjobb med relativa låga löner.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2016-08-25 - 11:16 #ARBETSMARKNAD