Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Trons / TT

Höga lägstalöner leder till arbetslöshet

Höga lägstalöner leder till arbetslöshet

Publicerat av Carl Göransson

För höga lägstalöner riskerar att leda till minskad jobbtillväxt, att arbetssysslor automatiseras bort och att företag går i konkurs. Det visar ny forskning från flera amerikanska och brittiska universitet.

The brittiska tidskriften The Economist har sammanställt flera nya forskningsrön om lägstalöner från ett antal amerikanska och brittiska universitet. Forskarna har i sina studier studerat vad långsiktigt kraftigt höjda lägstalöner leder till. Enligt tidskriftens sammanställning riskerar höga lägstalöner bland annat minska jobbtillväxten och bidra till att jobb automatiseras bort.

Isaac Sorkin, forskare vid University of Michigan, har i en studie kommit fram till att företag i högre utsträckning väljer att gå över till ett automatiserat produktionsförfarande när lönekostnaderna blir för höga. Det innebär bland annat att personal ersätts med robotar eller annan teknisk lösning.

I sin studie lyfter han fram 1930-talets strumptillverkare som valde att byta ut arbetarna mot maskiner när lägstalönerna blev så höga att företagen inte kunde behålla lönsamheten. Enligt Sorkin går inte alltid förändringarna snabbt, utan kan ibland ta många år, vilket också var fallet för strumptillverkarna. Automatiseringen av produktionen var en förändring som inte skedde över en natt, utan kom allt eftersom tekniska landvinningar gjorde det möjligt.

I en andra studie, utförd tillsammans med två andra forskare, utvecklar Isaac Sorkin sin tes om att alltför höga lägstalöner leder till att företag tar steget mot en ökad automatisering. I studien har man studerat enskilda restauranger som gått i konkurs till följd av att arbetskraftskostnaderna blivit för höga. I flera fall har de ersatts av nya restauranger, ofta kedjor, som har en mer automatiserad tillverkningsprocess vilket också inneburit att de haft ett lägre behov av personal.

I en tredje studie undersöker Jonathan Meer, forskare vid Texas A&M University och Jeremy West, forskare vid Massachusetts Institute of Technology, närmare vad höga lägstalöner innebär för utvecklingen av antalet arbetstillfällen. De kommer fram till att en höjning av lägstalönerna på 10 procent leder till att jobbtillväxten minskar med 0,3 procent per år. Även om det knappt märks någon skillnad kortsiktigt, riskerar detta att leda till signifikanta skillnader i jobbutbudet under en längre tidsperiod.

Sammanfattningsvis konstaterar The Economist att följderna av för högt satta lägstalöner kan bli stora. Även om de kortsiktiga förändringarna är små, eller ens märkbara, kan höga lägstalöner leda till kännbara problem längre fram.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-07-30 - 15:51 #LöN

Veckans mest lästa / delade

En avtalsrörelse

– så går den till