Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Arbetsmarknadsnytt

Hennes mål: konkurrenskraftiga avtal för bemanningsbranschen

Hennes mål: konkurrenskraftiga avtal för bemanningsbranschen

Publicerat av Carl Göransson

Det kommer bli en tuff och möjligtvis konfliktfylld avtalsrörelse om man ska tro Hanna Byström, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Särskilt oroas hon av att ett antal LO-fack vill göra det svårare för bemanningsbranschens kundföretag att hyra in personal.

Förslaget från fackförbunden IF Metall och Handels går ut på att kundföretaget ska tvingas tillsvidareanställa den inhyrda personalen efter senast ett år. I utbyte får arbetsgivarna att delar av las, däribland anställningsskyddet, luckras upp något. Det skulle bli en dålig affär både för företagen och de anställda enligt Hanna Byström.

– Det är inte en bra idé. Flexibilitet för arbetsgivare handlar förenklat om tre saker: möjligheten att förlägga arbetstider, att anställa tidsbegränsat och att man kan hyra in personal. Dessa tar höjd för olika saker.

Hon ställer sig undrande till om följderna kommer bli de som fackförbunden önskar sig.

– Är det bättre för någon att fler anställs på tidsbegränsad anställning hos kundföretag istället för tillsvidare på bemanningsföretag? Konsekvenserna kan bli oväntade och oönskade om man inte tänker mer långsiktigt.

Hanna Byström tycker det är olyckligt att IF Metall och Handels vill inskränka möjligheterna till inhyrning, då den för många företag fyller en viktig funktion. Bemanningsföretag underlättar för företag att snabbt möta arbetstoppar och anpassa sin verksamhet till de krav som ställs av marknaden. Dessutom har den som är anställd i ett bemanningsföretag, till skillnad från vad många tror, en trygg anställning med bra villkor.

– Anställningarna i bemanningsbranschen är generellt tryggare än på arbetsmarknaden i stort. Man vet inte alltid på vilket kundföretag man ska jobba, men de anställda har trygga anställningar. Bemanningsföretagen betalar enligt kollektivavtalen en garantilön om det inte finns något kunduppdrag, säger Hanna Byström och tillägger:

– Heltid är normen för anställda i branschen och är också det arbetstidsmått som de flesta av de anställda har. Heltid är också reglerat i kollektivavtalet med LO-förbunden. Kunderna vill ha en specifik kompetens, inte att flera personer delar på ett uppdrag.

Nästan alla arbetstagare i branschen omfattas av kollektivavtal. Andelen arbetstagare som är täckta av kollektivavtal ligger på 97 procent, vilket är betydligt högre än på arbetsmarknaden i stort. Generellt har i snitt nio av tio arbetstagare kollektivavtal, enligt den statliga myndigheten Medlingsinstitutet.

– Kritiken mot branschen baseras ofta på okunskap eller ideologi. Många tror att branschen är helt oreglerad när den de facto är den mest reglerade på arbetsmarknadsområdet. Det finns kollektivavtal och lagstiftning som fångar upp anställda i branschen även om man jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal.

Det framförs även ibland att ta in ett bemanningsföretag är ett sätt för företag att lönedumpa, men det anser hon att är direkt felaktigt.

– Lönen på LO-området, där diskussionen finns, beräknas på ett genomsnitt av vad de anställda hos kundföretaget tjänar. En ung person som är anställd av ett bemanningsföretag som går in på ett kundföretag kan alltså få en högre lön än företagets anställda i motsvarande ålder.

Men kraven om förändrade regler för bemanningsföretag är inte Hanna Byströms enda utmaning i den kommande avtalsrörelsen. Hon vill att branschens medlemsföretag ska få lättare att anställa.

– Det skulle ge oss ännu större möjligheter att agera som den matchningsbransch bemanningsbranschen är genom att ta ett ännu större ansvar för att få människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Framförallt gäller det unga, långtidsarbetslösa och nyanlända där arbetsmarknaden har jättestora utmaningar. Bemanningsföretagen är det bästa sättet att få in en fot på arbetsmarknaden, avslutar hon.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-11-20 - 14:14 #AVTAL16

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?