Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Hennes mål: Flexiblare kollektivavtal för svenska IT-företag

Hennes mål: Flexiblare kollektivavtal för svenska IT-företag

Publicerat av Carl Göransson

Den internationella konkurrensen i IT-branschen ökar. Det för med sig att svenska IT- och telekomföretag väljer bort kollektivavtal för att kunna rekrytera kompetent personal. Nu kräver Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på Almega IT&Telekomföretagen, flexiblare avtal.

– Vi vill värna kollektivavtalet, vi tror att det är en bra modell, men vi vill att de ska vara mycket mer flexibla och medarbetarna måste få mycket större utrymme att själva förhandla än de har i dag. För att det ska fungera får inte kollektivavtalets regelverk vara för omfattande. Det får inte vara för komplicerat och inte vara för dyrt.

Anne-Marie Franssons budskap är tydligt. Om företagen inte anser att kollektivavtalen är en fungerande lösning väljer de bort dem. Därför är det högprioriterat de avtal som snart ska förhandlas fram blir mer flexibla och öppnar upp för fler lokala överenskommelser. Annars kommer svenska företag med kollektivavtal få svårt att rekrytera.

– Företagen måste vara på tårna för att få de bästa medarbetarna. Många företag, stora som små, vill rekrytera från andra länder då de får in både kompetens och mångfald på det sättet. Vi har en global arbetsmarknad, men där ställer kollektivavtalen till det, säger hon och fortsätter:

– Endast 25 procent av företagen med fler än fem anställda har kollektivavtal. Man ser inte nyttan med kollektivavtalet, och det är en stor utmaning för oss. Det är inte så att företagen vill ha sämre villkor för sina medarbetare, utan de upplever kollektivavtalen som ett hinder. Det är kanske inte helt lätt att övertala någon från ett annat land att man ska ha svensk tjänstepension om man kommer hit och ska jobba i två år. De vill ha pensionsavsättningar i sitt eget land. Man kan visserligen söka dispens med det är svårt och omständligt. Då struntar företagen hellre i kollektivavtal.

Det finns stort ett fackligt motstånd mot att göra avtalen mer flexibla. Att man vill luckra upp bestämmelserna i kollektivavtalen har inte att göra med att man skulle vilja försämra villkoren för de anställda, det är Anne-Marie Fransson noga med att påpeka.

– Vi ska komma ihåg att de här företagen konkurrerar om attraktiv arbetskraft. Det är inte fråga om företag som vill erbjuda låga löner eller dåliga villkor. Eftersom det är en brist på kompetent arbetskraft i vår bransch vill man vara så attraktiv som möjligt.

Om inte kollektivavtalen blir flexiblare kommer det också påverka den svenska IT-sektorns möjlighet att konkurrera globalt.

– Vi står inför ett tekniksprång och där kommer den svenska konkurrenskraften vara viktig. Det sker en enorm teknikutveckling och vi kommer se en ännu bredare digitalisering, bland annat inom välfärden. Sjukvården och omsorgen kommer se helt annorlunda ut inom 10–20 år. Det samma gäller trafik- och transportsektorn.

Sverige har många starka IT-företag, till och med unikt många i förhållande till landets storlek. Få andra länder har så många framgångsrika företag inom branschen som Sverige, enligt Fransson. Hon höjer dock ett varningens finger för att det den globala konkurrensen kan komma att ändra på det.

– Ska vi klara av att hänga med i digitaliseringen krävs en konkurrenskraftig och högkompetent bransch på plats i Sverige. Det är en av våra grundbultar, avslutar hon.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-01-25 - 16:03 #AVTAL16

Tungviktarna

på arbetsmarknaden