Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Har du koll på konfliktbegreppen?

Har du koll på konfliktbegreppen?

Publicerat av Redaktör

Den gångna avtalsrörelsen präglades i stor utsträckning av varsel, strejker och en efterföljande diskussion om konfliktreglernas utformning. Hur det blir under den kommande avtalsrörelsen återstår att se. Har du koll på alla begreppen?

Blockad – Stridsåtgärd som har till syfte att förhindra motparten att bedriva affärsverksamhet.
Bojkott – Arbetstagare och allmänhet uppmanas att inte köpa eller ha någonting med ett visst företag att göra.
Fair play – ”Rent spel” råder mellan inblandade parter. De far inte med osanning eller vilseleder motparten.
Fredsplikt – Råder när det finns ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Förbjudet att vidta stridsåtgärder.
Förlikning – Arbetsmarknadens parter gör upp inom ramen för en domstolsprövning.
Lockout – Arbetsgivare stänger ute arbetstagare från arbete och lön.
Medling – Ett sätt att lösa arbetstvister med hjälp av en medlare.
Märket – Exporterande industriföretag anger takten för löneökningarna även i andra branscher.
Olovlig stridsåtgärd – Strider mot gällande avtal och lag.
Politisk strejk – Konfliktåtgärd som genomförs av politiska orsaker, inte fackliga.
Proportionalitetsprincip – Stridsåtgärd ska vara rimlig i förhållande till det som eftersträvas.
Strejk – Total eller partiell arbetsnedläggelse.
Spegel lockout – Arbetstagare som strejkar blir samtidigt föremål för lockout från arbetsgivarna.
Sympatiåtgärd – Stridsåtgärd för att stödja en part i en arbetsmarknadskonflikt. Exempelvis kan ett fackförbund utlysa strejk för att hjälpa ett annat fackförbund i en pågående konflikt.
”Trög ventil” – Åtgärd som används innan en konflikt äger rum. Syftet är att dämpa stridsviljan. Till exempel varsel.
Ultima ratio – Stridsåtgärd får inte användas förrän alla andra förhandlingsmöjligheter är uttömda, en sista utväg.
Varsel – Motparten får information om en kommande stridsåtgärd.

Källa: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv, Ratio 2015

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2016-12-23 - 09:48 #AVTALSRöRELSE #KONFLIKT

Veckans mest lästa / delade

Den svenska modellen

– från 1938 till idag