Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Fortsatt tudelning på arbetsmarknaden

Fortsatt tudelning på arbetsmarknaden

Publicerat av Redaktör

Arbetslösheten minskar inte längre och samtidigt ökar tudelningen på arbetsmarknaden. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Detta trots att det knappast saknats förslag under de senaste åren.

Skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda ökar. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. I slutet av mars låg arbetslösheten bland inrikes födda på 4,1 procent, men motsvarande siffra för utrikes födda var 22,2 procent. Anledningen är att allt fler nyanlända som har fått sina uppehållstillstånd nu kommer till Arbetsförmedlingen.

Politiska partier, organisationer och ekonomer har under det gångna året kommit med förslag på hur utmaningen ska mötas. RUT-på-jobbet, startjobb och ingångsjobb. Olika förslag, men alla med ambitionen att möta utmaningen.

Från arbetsgivarsidan domineras diskussionen av behovet av fler enkla jobb, medan den fackliga sidan lyfter fram utbildningens roll.

Tidigare i år presenterade LO sitt förslag på så kallade Utbildningsjobb. Förslaget innebär utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader och riktar sig till arbetslösa personer som är mellan 25 till 45 år och har genomfört grundskolan men ändå saknar tillräcklig utbildningsnivå. Utbildningsjobben beräknas beröra uppskattningsvis 50 000 människor.

– Insatsen ska vara temporär, personer ska inte befinna sig där så länge. Efter några år har man det som krävs utifrån hur svensk arbetsmarknad ser ut idag, sade LO-ekonomen Torbjörn Hållö, nyligen under ett seminarium.

Utbildningsjobben har mött kritik från Svenskt Näringsliv. Förslagen är otillräckliga, enligt arbetsgivarorganisationens vd Carola Lemne, som understryker att det pågår diskussioner i flera branscher om att skapa förutsättningar för utvidgade YA-jobb, vilket Svensk Näringsliv menar att LO i praktiken föreslår.

– Alla förbund inom Svenskt Näringsliv är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, sade Carola Lemne när förslagen presenterades.

Förslaget missar de som allra mest behöver den typen av reformer, dvs personer som saknar grundskoleutbildning, anser Lemne.

– Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen påpekat att det krävs mer för att dessa personer ska få en chans in på arbetsmarknaden. Det blev idag uppenbart att Ylva Johansson inte kan fortsätta gömma sig bakom parterna i denna fråga, eftersom LO saknar kraft och vilja att samla sig bakom verkningsfulla reformer för dem som behöver det allra mest.

Lars Calmfors, professor och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, instämmer till viss del i arbetsgivarnas kritik av utbildningsjobben.

– Tidigare har LO argumenterat för att driva upp löner i lågproduktiva verksamheter, och sedan  uppgradera genom utbildning. Det funkade på en homogen arbetsmarknad, men inte nu när situationen är en annan och utmaningarna är större. Utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken skulle överbelastas. Men i och med förslaget om utbildningsjobben är min tolkning är att LO numera till viss del delar den analysen, sade han under ett seminarium.

Ju längre tiden går, desto mer ökar trycket från landets politiker. Flera lagstiftare har efterfrågat att parterna tar sitt ansvar för att komma till rätta med tudelningen.

– Den svenska modellen bygger på att parterna tar ansvar för lönebildningen och ser till att det är ordning och reda. De har ett ansvar för att se till att de som står utanför arbetsmarknaden kommer in. Men ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på oss politiker att agera, säger Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.

Ökad politisk inblandning är emellertid inte okontroversiellt.

– Mängder av politiker lägger sig i lönebildningsfrågan, men de ska inte vara där, sade Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, för en tid sedan.

Regeringen har ett uttalat mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Under den pågående socialdemokratiska partikongressen underströk partiledningen behovet av massiva satsningar på offentliga jobb.

– Vi ska anställa människor i offentlig sektor för att vi behöver människor i offentlig sektor. Det är klart att det också påverkar arbetslösheten, men det är inte det som är det enda svaret, säger Magdalena Andersson till TT.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-04-10 - 10:33 #ARBETSMARKNAD