Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT,

”Fler hängavtal kan urholka svenska modellen”

”Fler hängavtal kan urholka svenska modellen”

Publicerat av Daniel Mellwing

Utbredningen av hängavtal på den svenska arbetsmarknaden ökar, visar en forskningsrapport från Ratio. Från arbetsgivarhåll finns en viss oro för utvecklingen. ”Om fler företag enbart tecknar hängavtal kan det urholka den svenska modellen och skapa en obalans”, sa Antje Dedering, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita, under ett seminarium.

Det är vanligt med hängavtal inom exempelvis hotell- och restaurang, tillverkningsindustri och byggbranschen, berättade Erik Scheller, forskare vid Ratio och London School of Economics och författare av rapporten ”Hängavtal – deras utbredning på svensk arbetsmarknad” under ett seminarium. Totalt har ungefär 70 000 företag i Sverige tecknat hängavtal med ett eller flera fackförbund. Allra vanligast är hängavtalen inom byggsektorn.

– Byggnads kollektivavtalsansluter fler företag genom hängavtal än genom att byggföretag blir medlemmar i arbetsgivarorganisationen, sa Erik Scheller.

Det innebär att fler företag skriver avtal direkt med Byggnads än via en arbetsgivarorganisation. Hängavtalet är som regel likalydande med det avtal som den aktuella arbetsgivarorganisationen har med det aktuella fackförbundet.

I dag kämpar flera fackförbund med minskande medlemsantal. När hängavtalen ökar kan det leda till att fler och fler väljer att lämna även arbetsgivarorganisationerna, menade Erik Scheller, som varnade för att det kan urholka den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Attraktiviteten är viktig. Om fler företag enbart tecknar hängavtal urholkar det den svenska modellen och skapar en obalans, sa Antje Dedering, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita.

Hängavtal är vanligare hos mindre arbetsgivare, konstaterade Erik Scheller. De är också vanligare hos företag som har en låg omsättning (mellan fem och tio miljoner kronor).

– En förklaring kan vara att hängavtalen ofta är förknippade med lägre merkostnader än med reguljära kollektivavtal, eftersom ingen medlemsavgift behöver betalas till en arbetsgivarorganisation, sa han.

En annan tendens är att företag som både har ett reguljärt kollektivavtal och ett hängavtal är mindre nöjda än andra med sin kollektivavtalssituation.

– Den här missnöjdheten är helt driven av företag som har 1-4 eller 5-9 anställda, vilket är rimligt. Mindre företag kan ha svårt att bolla med olika typer av avtal. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en majoritet är nöjda, sa han.

– Olika avtal på samma arbetsplats kan såklart bli tungrott. Men, som påpekat, de allra flesta är nöjda, sa Antje Dedering.

Sofie Rehnström, jurist på LO, menade att reguljära kollektivavtal nästan alltid är att föredra.

– Även om hängavtal är en viktig del av arbetsmarknaden vill vi att medlemskap ska tecknas i en arbetsgivarorganisation. Hängavtal är andra alternativet, sa hon.

En annan fråga rörde kollektivavtalens vara eller icke vara.

– Totalt på arbetsmarknaden är det sex av tio företag som inte har kollektivavtal eller hängavtal överhuvudtaget. Största andelen av företagen är väldigt små, och de kan tycka att avtalen är oflexibla och förknippade med administration, sa Lise-Lotte Argulander, specialist arbetsrätt och arbetsmiljö på Företagarna.

Antje Dedering hade en annan bild.

– Kollektivavtalen gör att parterna har en möjlighet att göra branschanpassningar, det är därför den svenska modellen är så unik och bra i sin grund, sa hon.

En annan slutsats i rapporten är att hängavtal är vanligare i branscher där fackförbund oftare använder konfliktvapen för att tvinga fram kollektivavtal.

– Vissa fackliga organisationer i vissa sektorer är mer stridsbenägna, och hotar mer med att ta till stridsåtgärder om de inte får ett hängavtal eller ett kollektivavtal. Vi får ofta frågan från företag om de kan bli tvingade till avtal. Det sättet att tilltala arbetsgivare och entreprenörer är inte så kul, sa Lise-Lotte Argulander.

Just nu pågår en regeringsutredning för att se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Behovet av nya regler blev en del av diskussionen på seminariet.

– Våra konfliktregler behöver ses över, konstaterade Antje Dedering avslutningsvis.

Fakta om hängavtalen


Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetstagarorganisation och en enskild arbetsgivare till skillnad från ett reguljärt kollektivavtal som sluts mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation. Ett hängavtal kan utgöra en arbetsgivares enda kollektivavtal eller kompletteras med ett reguljärt avtal.

I dagsläget har cirka 70 000 företag i Sverige tecknat hängavtal med ett eller flera fackförbund, visar en kartläggning av Ratio som bygger på statistik från SCB och Företagarna.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-01-22 - 15:05 #KOLLEKTIVAVTAL