Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Finanspolitiska rådet: ”Fler enkla jobb löser problem på svensk arbetsmarknad”

Finanspolitiska rådet: ”Fler enkla jobb löser problem på svensk arbetsmarknad”

Publicerat av Stina Bengtsson

Det största problemet på svensk arbetsmarknad är de stora skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet mellan personer födda i Sverige och utomeuropeiskt födda. För att råda bot på det krävs fler jobb med låga kvalifikationskrav i både offentlig och privat sektor. Det var experterna överens om när Finanspolitiska rådet på onsdagen bjöd in till en konferens för att analysera sin rapport för 2017.

– Sverige har högre sysselsättningsgrad och högre arbetskraftsdeltagande än alla ändra EU-länder, säger Finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam när rådet presenterar sin rapport.

Samtidigt pekar han på de stora skillnaderna mellan svenskfödda och utrikesfödda. Bland de svenskfödda med eftergymnasial utbildning är sysselsättningsgraden ungefär 90 procent, bland dem som är födda i Europa (utom Sverige) är graden drygt 80 procent och bland dem som är födda i tredje land är graden knappt 70 procent.

– Skillnaderna är ännu större bland dem som inte har någon eftergymnasial utbildning, berättar Harry Flam.

Inför enskilda sysselsättningsmål

Finanspolitiska rådet bedömer att regeringen inte kommer nåt sitt mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU till år 2020. Det är en av anledningarna till att de föreslår att regeringen ska gå bort från det målet. Istället bör det finnas enskilda sysselsättningsmål för bland annat asylinvandrare, unga lågutbildade och långtidsarbetslösa.

– De ger rätt fokus och då blir det lättare att utvärdera regeringens politik.

Professor Olof Johansson-Stenman vid Göteborgs universitet håller inte riktigt med.

– Vi kanske istället borde ha separata arbetslöshetsmål istället för sysselsättningsmål, menar han.

Tidigare riksrevisor Susanne Ackum instämmer och betonar att sysselsättning kan innebära att en person jobbar en timme i veckan. Hon säger att antalet timmar en person är sysselsatt också borde mätas, inte bara att en person har sysselsättning.

– Då kan vi mäta gapen mer, menar hon.

Allvarligt problem

Finanspolitiska rådet anser att det krävs mer utbildning, fler subventionerade anställningar och inte minst så kallade enkla jobb med lägre löner än dagens minimilöner. I sin rapport konstaterar rådet att de redan förra året påtalade detta.

– Problemet är så allvarligt att man måste öppna för permanenta anställningar med permanenta villkor, påtalar Harry Flam. Och detta måste skötas av arbetsmarknadens parter.

Den fackliga tankesmedjan Katalys ifrågasätter om det verkligen behövs enkla jobb och menar att det finns ett minskande intresse för subventionerade jobb. Men varken Harry Flam, Susanne Ackum eller Olof Johansson Stenman håller med.

Lägre löner skapar jobb

– Jobben kommer uppstå den dagen som man får gå under dagens minimilöner, säger Harry Flam och får medhåll av Olof Johansson-Stenman.

– Det är ju bara att besöka vilken skola, ålderdomshem eller vilket sjukhus som helst för att se att det finns massor att göra som inte kräver någon nämnvärd utbildning, hävdar han och konstaterar samtidigt att det inte är oproblematiskt med de så kallade enkla jobben.

– Men det är en konstig inställning att tro att det inte finns enkla jobb.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-05-18 - 14:34 #ARBETSLöSHET #ARBETSMARKNAD UTBILDNING

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?